Economie

Economie is een breed onderwerp dat zich moeilijk laat vangen in een paar bladzijden. Wij kunnen hier slechts met brede penseelstreken onze visie neerzetten. Ons principiële standpunt gaat uit van volledig eigendomsrecht. Dat is een fundamenteel basisrecht dat gerespecteerd moet worden. Uit dit recht vloeit voort dat mensen vrij zijn om hun eigendom aan anderen…

Mises Zomercursus

Waarom? Volgens auteur Arnon Grünberg komt het succes van de economische wetenschap “niet doordat economen zulke goede voorspellingen doen, maar omdat wij intuïtief beseffen dat juist die wetenschap aan onze essentie raakt.” De Oostenrijkse School raakt zeker aan “onze essentie”: zij stelt de handelende mens centraal en behandelt economie op een logische en begrijpelijke manier.…

Lees verder!

LP banenplan: lagere lasten en meer koopkracht

Harry van de Kraats van werkgeverskoepel AWVN en tevens directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW heeft vandaag een plan gelanceerd om 250.000 banen te scheppen aan de onderkant van de samenleving. Geen onsympathiek idee. Helaas grijpt dit plan terug naar de bewezen gefaalde banenpolitiek van de jaren 90 (iemand een Melkertbaan?) en eerdere generaties. Van de…

Jesse Klaver (GroenLinks) pleit bij Pauw voor alweer een belastingverhoging. De LP wil dat anders doen

De lijsttrekker van GroenLinks bij de verkiezingen van volgend jaar, Jesse Klaver, mocht gisteravond langskomen bij het televisieprogramma van Jeroen Pauw om tekst en uitleg te geven over het verkiezingsprogram van zijn partij. Helaas biedt hij kiezers meer van hetzelfde: een grotere overheid en hogere belastingen. GroenLinks wil, legde Klaver uit, een “solidaire” samenleving creëren…

Geef het ondernemen vrij

Het kabinet heeft laten weten dat  er een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling komt voor innovatieve bedrijven. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van €44.000, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. De regeling geldt alleen voor innovatieve bedrijven. Die beperking impliceert dat…

Miljoenennota 2016: Geneuzel in de marge

Vol goede moed begin ik aan het lezen van de Miljoenennota 2016. In aanloop naar Prinsjesdag regende het al goed nieuws. Het zou goed gaan met de Nederlandse economie, we hebben de wind in de rug. Jammer dat ik op de tweede pagina meteen alweer teleurgesteld ben. Ook in 2016 zijn onze politieke leiders van…

Economische stabiliteit

Werk is de basis van ons bestaan, veel mensen kunnen en willen werken, maar krijgen simpelweg de mogelijkheid niet. De overheid probeert al jaren met diverse subsidies en tal van regelingen banen te creëren, met vaak meer schadelijke dan positieve effecten. Het is tijd dat de overheid inziet dat de enige manier om banen te…

Niet meer uitgeven dan er binnenkomt

De afgelopen jaren maakt het niet uit welke partij er aan de macht is in Den Haag. Allemaal presteren ze het om veel meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Als resultaat hiervan is de staatsschuld sinds de invoering van de euro meer dan verdubbeld! Elk huishouden met dezelfde gewoonte had al op straat gestaan, maar…