Economie

Economie is een breed onderwerp dat zich moeilijk laat vangen in een paar bladzijden. Wij kunnen hier slechts met brede penseelstreken onze visie neerzetten. Ons principiële standpunt gaat uit van volledig eigendomsrecht. Dat is een fundamenteel basisrecht dat gerespecteerd moet worden. Uit dit recht vloeit voort dat mensen vrij zijn om hun eigendom aan anderen…

Chantagepolitiek – Asscher, de EU, en het VK

Lodewijk Asscher maakt eens te meer duidelijk waarom de sociaal-democratie in Europa op zijn retour is. Op 14 januari maakte Asscher bekend dat Nederland elk handelsovereenkomst met Groot-Brittannië en de Europese Unie moet blokkeren, tenzij Londen akkoord gaat met strenge belastingregels. Asscher maakt weer pijnlijk duidelijk dat de Europese Unie vooral bij elkaar wordt gehouden…

Vanavond onthulling Panama Papers

Houd je aan de wet en heb je niets te vrezen. Toch? Niet dus. Mensen die op legale wijze hun eigendom uit handen van de overheid willen houden zijn vogelvrij en bij voorbaat verdacht. Niet bij de LP. Samenwerkende mensen kunnen veel meer bereiken dan een ongeïnteresseerde overheid die hun eigen budgetten uit je zak…

Nederland, Het Belastingparadijs

De hetze tegen belastingontwijking is een nieuwe fase ingegaan. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een plan gelanceerd om het fenomeen aan te pakken. De OESO heeft hier een mooie term voor bedacht: BEPS. Dit staat voor Base Erosion and Profit Shifting. Hiermee duidt zij het probleem van overheden aan dat bedrijven steeds…

Miljoenennota 2016: Geneuzel in de marge

Vol goede moed begin ik aan het lezen van de Miljoenennota 2016. In aanloop naar Prinsjesdag regende het al goed nieuws. Het zou goed gaan met de Nederlandse economie, we hebben de wind in de rug. Jammer dat ik op de tweede pagina meteen alweer teleurgesteld ben. Ook in 2016 zijn onze politieke leiders van…

Wiet en Witwassen

In de afgelopen maanden heeft de recherche in Utrecht, Maarssen, De Bilt, Voorthuizen, Veenendaal, Hilversum en Haarlem meerdere huiszoekingen gedaan in het kader van een langlopend onderzoek naar het witwassen van en georganiseerde hennepteelt. Eergisteren werd dat opnieuw actueel nadat bleek dat de Maarssense VVD fractieleidster Kathalijne de Kruif in verband hiermee achter tralies is gezet.…

Grieks socialisme: wij betalen de rekening

Griekenland heeft gekozen om de radicaal-socialistische partij Syriza tot de grootste fractie te maken. Dit wordt op veel plaatsen bejubeld (dan wel betreurd) als een overwinning van de Eurosceptici. Niets is minder waar. Het zou heel goed zijn als dit zou leiden tot een Griekse uittreding uit de Eurozone of zelfs de EU. Maar we…

Fietsbelasting in Amsterdam een kwestie van tijd

Vandaag viel mijn oog op een klein bericht op de Telegraaf website met de titel “Ondernemers Amsterdam: breng fietsbelasting terug”. In het artikel wordt aangegeven dat de ondernemersvereniging “Amsterdam City” hiervoor pleit. Ik zal in dit artikel toelichten waarom de LP denkt dat er onvoldoende argumenten zijn voor het invoeren van deze belasting en welke…