Zorg is een van de belangrijkste pijlers van een beschaafde samenleving. Iedereen heeft recht op een goede gezondheidszorg. De LP streeft naar een professioneel, doeltreffend en vooral ook betaalbaar zorgstelsel.

Afschaffen doorgeslagen administratie

De gezondheidszorg in Nederland is in de afgelopen decennia steeds verder uitgekleed. Opeenvolgende kabinetten hebben beleid gevoerd met als resultaat steeds hoger wordende kosten en een zorg die voor steeds minder mensen toegankelijk is. Belangrijke oorzaak daarvan is een overdaad aan ondoorzichtige regelgeving en administratieve rompslomp. 

De LP is van mening dat er weer ruimte moet komen om de zorg te laten excelleren. Dat kan wanneer er een einde komt aan dure overheidsregels, declaratiemethoden, toeslagen, het verplichte eigen risico en rekenformules over ‘te dure’ patiënten. 

De LP streeft naar meer zorgverlening en minder administratie. Dit zorgt voor meer bewegingsruimte, meer bedden en een hogere kwaliteit van de zorg.

Meer keuzevrijheid in zorgverzekeringen

Onze gezondheid staat voorop, niet de belangen van zorginstituten en verzekeraars. Op dit moment zijn de keuzes wat betreft verzekeraars en behandelingen vaag en ondoorzichtig. Dat zorgt voor hoge kosten en lange wachttijden. Ook hier is falend overheidsbeleid in grote mate de boosdoener. De overheid bepaalt uit welke verzekeraars we mogen kiezen, welke medicatie wordt vergoed, hoe hoog het eigen risico is, etc. 

De LP wil meer aanbieders toelaten, ook verzekeraars uit andere landen. Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen. Wij moeten zelf kunnen kiezen wat, waar en bij wie we ons verzekeren, en door wie we ons laten behandelen.

Dit doet de LP door:

  • Meer keuzevrijheid in zorgverzekeringen
  • Zorg waar meer tijd is voor zorgverlening in plaats van administratie
  • Afschaffen verplichte eigen risico