Ondernemers zijn de basis voor een welvarend Nederland. Eenmanszaken, kleine en middelgrote ondernemingen vormen samen met werknemers de ruggengraat van onze samenleving. Door hun inzet genieten wij van welvaart en sociale zekerheid. Maar het kan nog beter.

Een ander geluid

Nederland is het land van de ontelbare regels. Dit leidt tot een onoverzichtelijke ambtelijke molen die de mogelijkheid tot ondernemen ernstig beperkt. Ook hier wil de LP een ander geluid laten horen. 

Wat wil de LP realiseren? Een ondernemerscultuur met zo min mogelijk overheidsbemoeienis, waarin weer ruimte is voor hard werk, durf en innovatie. Eerlijke kansen voor MKB’ers en ZZP’ers, eenvoudige regels en procedures voor ondernemingen. En vooral: minder hinderlijke regelgeving, en meer initiatieven.

Het moet makkelijker en veiliger worden voor het MKB om mensen aan te nemen. Wij willen versoepeling van flexibele arbeidscontracten en af van de starre arbeidsmarkt.

Lagere belastingdruk voor het MKB

Nederland is een belastingparadijs voor internationale bedrijven. Zij hebben hier veel vrijheden en betalen door allerlei regelingen nauwelijks belasting. Dit geldt meestal ook voor hun buitenlandse medewerkers. 

De LP wil dezelfde lage belastingen voor Nederlandse bedrijven en hun werknemers. Verlaging van belastingen en opheffing van verlammende regels maximaliseren de kansen voor werkgevers en werknemers.

Wij willen naar een open economie zonder belemmeringen voor (internationale) handel.

Dit doet de LP door:

  • Een open economie zonder belemmeringen voor (internationale) handel
  • Eenvoudige regels en procedures voor ondernemingen
  • Minder belasting voor het MKB