Consumenten met een besteedbaar inkomen zijn de motor van een gezonde economie. De LP wil de koopkracht voor alle Nederlanders daarom zoveel mogelijk vergroten. Hoe gaan we dit doen?

Belastingdruk verlichten

De LP wil de koopkracht vergroten door de belastingen flink te verlagen. Wij kiezen hiermee voor een beleid waarin de kracht van het individu voorop staat. Daarom willen wij de belastingen in Nederland met 20% omlaag brengen; de belasting op de eerste €40.000 inkomen en winst en basisbehoeftes moet helemaal worden afgeschaft. Dit kan door slimme en innovatieve maatregelen.

Een kleinere overheid

Vlak na de oorlog waren er ongeveer 10.000 ambtenaren. Inmiddels zijn dat er 300.000, en dan tellen we de EU nog niet eens mee. Het overheidsapparaat is veel te groot en te log geworden. Ondernemerschap, zelfstandigheid en innovatie worden ingeperkt door een veelheid aan regels en verboden. Met alle kosten van dien. 

Streven naar een kleinere, meer efficiënte overheid is een manier om de overheidskosten en daarmee de belastingdruk drastisch omlaag te brengen. Dit leidt tevens tot minder bureaucratie en minder onnodige regelgeving.

Dit doet de LP door:

  • verlagen van de belastingen met 20%
  • een kleine en slagvaardige overheid
  • minder bureaucratie en onnodige regelgeving