Er wordt vaak gesproken van het ‘immigratieprobleem’. Maar immigratie hoeft helemaal geen probleem te zijn. De LP ziet kansen, én ruimte voor nieuwe Nederlanders om zich te ontplooien en zo bij te dragen aan een succesvolle samenleving.

Afstappen van het huidige asielbeleid

Het huidige asielbeleid heeft door complexe, trage en vooral demotiverende regelgeving geleid tot een onhoudbare aanpak. Nieuwkomers moeten zich eerst jarenlang door allerlei procedures worstelen voordat zij toegang krijgen tot onze samenleving. Werken mag niet, en dus wacht velen een uitkering. Zo’n uitkering zorgt voor perverse prikkels en draagt bij aan een onevenredige instroom van immigranten. Frustrerend en geldverslindend.

De LP vindt dat dit beter kan. Wij geven nieuwe Nederlanders ruimte voor initiatief.

Snellere integratie van nieuwkomers door werkvergunningen

De LP wil dat nieuwkomers direct een werkvergunning krijgen in plaats van een bijstandsuitkering. Op deze manier bieden we nieuwe Nederlanders de mogelijkheid om deel uit te maken van de Nederlandse arbeidsmarkt en zo in het eigen levensonderhoud te voorzien. Dit geeft mensen hoop, perspectief en een gevoel van eigenwaarde. 

Mensen uit onrustige gebieden worden voorzien van een veilige thuishaven. In ruil daarvoor dragen zij hun steentje bij aan de Nederlandse economie, én aan hun nieuwe thuis.

Dit doet de LP door:

  • Afstappen van het huidige asielbeleid
  • Snellere integratie van nieuwkomers door werkvergunningen
  • Afschaffen perverse prikkels van het subsidiëren van migratie