De LP stelt kritische vragen bij het Nederlandse drugsbeleid. Wij denken dat de huidige aanpak kan worden vervangen door een beleid dat efficiënter én goedkoper is. 

Contraproductief

In Nederland vergt de bestrijding van drugs zeker de helft van de politiecapaciteit. Dit gaat ten koste van de aanpak van bijvoorbeeld gewelds- en zedendelicten.

Bovendien leidt bestrijding juist tot méér misdaad. Illegaliteit drijft de prijs op, wat het voor criminelen interessanter maakt zich op deze markt te begeven. Dit zorgt voor criminele afrekeningen, vergismoorden en drugsafval. Geheime drugslabs en kwekerijen zorgen voor gevaarlijke situaties in woonwijken. Dit alles maakt het Nederlandse drugsbeleid bijzonder contraproductief.

Dan zijn er nog de astronomische kosten. Het huidige drugsbeleid kost de belastingbetaler jaarlijks 4,5 miljard euro. En dat terwijl een meerderheid van de Nederlanders voor legalisering van softdrugs is.

Van een gedoogbeleid naar een geliberaliseerd drugsbeleid

De LP wil gebruik, verkoop en productie van softdrugs en XTC decriminaliseren. Door productie en handel uit het criminele circuit te halen zorgen wij niet alleen voor veiligheid, het scheelt ook nog eens ontzettend veel geld. 

Bovendien kan de productie zo plaatsvinden in een gecontroleerde omgeving, en kan de burger eerlijker en uitvoeriger worden geïnformeerd over de risico’s van drugsgebruik.

Dit doet de LP door:

  • De verkoop, gebruik en productie van softdrugs en XTC te decriminaliseren
  • Professionele productie uit de woonwijk en in een gecontroleerde omgeving te brengen
  • Politie vrij te maken voor gewelds- en zedendelicten