Privacy is een fundamenteel mensenrecht. In een samenleving waarin we steeds meer online met elkaar delen staat dit recht meer dan ooit onder druk. Daarom maakt de LP zich sterk voor digitale vrijheid en het behoud van privacy. 

Digitale vrijheid

De vrijheid om informatie met elkaar te delen en onze mening te uiten behoort tot de kernwaarden van een democratie. Overheden oefenen echter steeds meer controle uit op het internet, vaak onder het mom van criminaliteitsbestrijding. Hierdoor dreigen onze vrijheid én ons recht op privacy in het gedrang te komen. 

Deze ontwikkeling wil de LP een halt toeroepen. Toezicht houden mag nooit ten koste gaan van onze vrijheid. Organisaties die inbreuk maken op privacy of vrijheid horen wat ons betreft niet thuis in een vrije samenleving.

Digitale privacy

Naast de vrijheid om ons online uit te drukken is privacy een groot goed. Overheidsinstanties én bedrijven moeten transparant zijn over welke informatie wordt verzameld, wat ermee gebeurt en welke privacy-risico’s daarbij spelen. Ze horen helder te communiceren over wat ze met onze data doen. 

Veel data staan in de cloud. Deze zijn in eigendom van buitenlandse bedrijven (Google, Facebook, Amazon of Microsoft). Het is onwenselijk dat deze partijen onze informatie delen met overheden of andere bedrijven. 

De LP wil voorkomen dat overheden en bedrijven inbreuk maken op online vrijheden. Dit doen we onder meer door onlinevrijheid te waarborgen, digitale privacy te beschermen en de opensource-community actief te betrekken bij voorlichting.

Dit doet de LP door:

  • Waarborgen van online rechten
  • Overheden en bedrijven die geen inbreuk maken op jouw online vrijheden
  • De open source community actief te betrekken bij voorlichting over privacy.