Dieren hebben ook gevoel. Mensen zijn zich steeds sterker bewust van de slechte condities waarin veel dieren leven. Wij willen voor dieren een beter leven en welzijn. Dieren hoeven niet onnodig te lijden onder menselijk handelen.

Dierlijke producten zijn niet per se noodzakelijk. Zonder dat de overheid zich daar mee bemoeit, vinden steeds meer vleesvervangers en andere alternatieven, zoals particuliere keurmerken hun weg naar de consument.

Subsidies van de Europese Unie voor intensieve veehouderij moeten stoppen. Jaarlijks worden hier miljarden aan verkwist. Wij pleiten voor een grondige hervorming.

Dit doet de LP door

  • Gunstig ondernemingsklimaat creëren voor nieuwe, betere initiatieven
  • Stoppen van de gesubsidieerde promotie via het voedingscentrum
  • De lobby van vleesindustrie openbaar maken en terugdringen