De LP wil zich de komende jaren sterk maken voor grondige democratische vernieuwing. De bezem moet door de democratie. Zowel het huidige kiesstelsel als onze democratische beleving is aan hervorming toe. 

Waarom is democratische vernieuwing nodig?

Ons politieke bestel is sterk verouderd. Veel regels en grondbeginselen dateren uit de vorige eeuw. Ze zijn in de jaren na 1848 opgesteld voor een maatschappij die niet te vergelijken is met de onze. In de 20e eeuw is de wereld ingrijpend veranderd en heeft de huidige samenleving te kampen met nieuwe omstandigheden en nieuwe uitdagingen. 

De LP streeft naar een hervormd politiek stelsel dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd. 

Democratische beleving

De politiek, en daarmee de democratie, is steeds verder van ons af komen te staan. Beslissingen die ons allemaal aangaan worden op steeds grotere schaal gemaakt. Niet alleen door Den Haag, maar ook door Brussel. Mede hierdoor is de democratie een ver-van-mijn-bed-show geworden, en dit is van invloed op de manier waarop we democratie beleven. 

De LP wil het democratisch proces terugbrengen naar de kiezer. Hoe doen we dat? Door te streven naar een gedecentraliseerd bestuur met meer autonomie voor provincies en gemeenten. Door het introduceren van bindende referenda. En door het invoeren van een rechtstreeks gekozen burgemeester en minister-president, zodat de kiezer weer een band krijgt met de volksvertegenwoordigers. 

Alleen op deze manier realiseren we een regering ván en vóór burgers.

Dit doet de LP door:

  • Het invoeren van bindende referenda
  • Rechtstreeks gekozen burgemeesters en minister president
  • Hervorming kiesstelsel aan de moderne tijd