Voor Defensie ziet de LP een nieuwe kerntaak weggelegd. De afgelopen jaren heeft Nederland zich vaak gemengd in uiteenlopende conflicten in de wereld. Dit veroorzaakt veel leed, kost veel geld en leidt op termijn tot nieuwe, nog onvoorziene conflicten. De LP wil dit veranderen.

Nieuwe focus

Defensie betekent verdediging. Wij willen onze strijdkrachten niet offensief inzetten. We moeten stoppen met ons te mengen in andermans conflicten. De LP is tegenstander van buitenlandse interventies.

De LP wil dat Defensie een nieuwe focus krijgt die gericht is op het uitvoeren van een kerntaak: de verdediging van het eigen grondgebied.

Slagvaardige en betaalbare strijdkracht

We streven naar een neutrale rol op het wereldtoneel. Dit betekent een slagvaardige en betaalbare strijdkracht, bedoeld voor het verdedigen van Nederland. De LP steunt het onderhoud van een leger dat de Nederlandse belangen verdedigt tegen concrete dreigingen. Het leger mag nooit ingezet worden tegen landen die ons niet eerst hebben aangevallen.

Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.

Dit doet de LP door:

  • Defensie een focus te geven
  • Defensie terug te laten gaan naar het uitvoeren van een kerntaak: het eigen grondgebied en dat van bondgenoten verdedigen;
  • Te stoppen met ons te mengen in andermans conflicten