De LP gelooft in een toekomst met veilige, goedkope en schone energie. Wij nemen de controle over onze energietoevoer en worden zo minder afhankelijk. Momenteel wordt de import van goedkope zonnepanelen tegengehouden en gaat er veel belastinggeld naar subsidies voor vervuilende energie. Hier moeten wij vanaf.

We richten ons op verschillende milieuproblemen: luchtvervuiling, waterveiligheid en afnemende biodiversiteit. Deze verdienen veel meer aandacht. Vervuilende vormen van energieopwekking willen we van af: minder bruinkool, steenkool en biobrandstof. Dat kan met aardgas en kernenergie. Schoner, veiliger en haalbaarder.

Op de langere termijn willen wij een netwerk waar de meeste energie uit kernsplijting wordt opgewekt. Ook waterstof belast het milieu amper. Met deze energiebronnen maken wij duurzaam gebruik van grondstoffen en neemt onze afhankelijkheid van vervuilende brandstoffen af.

Dit doet de LP door:

  • Subsidies voor alle energievoorzieningen stoppen
  • Meer ruimte voor kerncentrales en kernonderzoek
  • Afschaffen accijnzen en btw op energie