Libertarische Partij: Overheid verlamt innovatie

De wijze waarop onze overheid omgaat met disruptieve innovaties die markten en mensenlevens positief kunnen beïnvloeden is ronduit schandalig geworden. Pioniers worden door het pluche massaal tegengewerkt, met vaak desastreuze gevolgen voor uw vrijheid en gezondheid. Mensen moeten meer initiatief en ondernemerschap tonen in deze economisch zware tijden volgens Den Haag, maar in werkelijkheid wil…

Verkiezingsbeloften…

Kim Winkelaar, lijsttrekker voor de Provinciale Staten van de LP in Zuid-Holland, legt uit hoe het zit met verkiezingsbeloften, en waarom de Libertarische Partij daar niet aan mee doet. https://www.youtube.com/watch?v=v8zfJNufReY Weet je trouwens hoe de eed luidt, die de verkozen statenleden moeten afleggen om hun functie te aanvaarden? Nee? Komt-ie: “Ik zweer (verklaar) dat ik,…

Wiet en Witwassen

In de afgelopen maanden heeft de recherche in Utrecht, Maarssen, De Bilt, Voorthuizen, Veenendaal, Hilversum en Haarlem meerdere huiszoekingen gedaan in het kader van een langlopend onderzoek naar het witwassen van en georganiseerde hennepteelt. Eergisteren werd dat opnieuw actueel nadat bleek dat de Maarssense VVD fractieleidster Kathalijne de Kruif in verband hiermee achter tralies is gezet.…

Ook kinderen verlangen vrijheid

In zijn bijdrage stelt Diederik Samsom dat hoger en lager opgeleiden in gescheiden werelden leven (O&D, 7 februari). Een oplossing is volgens Samsom om de schoolplicht te verlagen naar drie jaar. Minder spelen en meer school moet kinderen omvormen tot radertjes in Samsoms ‘verheffingsmachine’. Samsoms plan om via het onderwijs de ‘gescheiden werelden’ bij elkaar…

Racismeregister ‘Denk’

In september vorig jaar deed het CDA in de persoon van Sybrand Buma in de tweede kamer voorstellen om het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen. Hij wilde daarmee onder meer jongeren aanpakken die in de Haagse Schilderswijk de straat op gingen om hun steun te betuigen aan de Islamitische Staat. D66, SP en GroenLinks…

Grieks socialisme: wij betalen de rekening

Griekenland heeft gekozen om de radicaal-socialistische partij Syriza tot de grootste fractie te maken. Dit wordt op veel plaatsen bejubeld (dan wel betreurd) als een overwinning van de Eurosceptici. Niets is minder waar. Het zou heel goed zijn als dit zou leiden tot een Griekse uittreding uit de Eurozone of zelfs de EU. Maar we…

Laat geldcreatie aan de vrije markt over

Geldcreatie aan de overheid overlaten, zoals het burgerinitiatief van De Verleiders en Ons Geld beoogt, is volgens professor Paul Buitink een slecht idee. Net als het in stand houden van het huidige systeem. Het debat over geldcreatie is losgebarsten in Nederland. Door het burgerinitiatief van De Verleiders, Ons Geld en Ad Broere is het niet…

Zalvend zeveren, zeverend zalven.

Als onze overheidsdienaren íets kunnen, dan is het wel zeverend zalven en/of zalvend zeveren, en dat zagen we de afgelopen week dan ook volop. Gehuild werd er deze keer niet, want dat kan je als je een daadkrachtige en vastberaden indruk wilt maken natuurlijk niet iedere keer doen, maar dat er krachtig gesproken werd, dat…

Je suis …

Het hebben van vrijheid is een begrip dat op velerlei wijze geïnterpreteerd wordt al naar gelang de voorkeur van het individu aan wie je het vraagt. Libertariërs zien vrijheid in de zin van het non-agressie principe. Als weldenkend mens, die ageert en reageert, hebben wij als axioma geaccepteerd dat wij geen geweld initiëren jegens de…