Dieren

De LP wil zich inzetten voor het vergroten van de levenskwaliteit van dieren, net zoals we dit willen doen voor mensen. Cultuurverandering Momenteel zijn we op het kantelpunt van een overgang naar een maatschappij waarbij dierlijke producten niet meer noodzakelijk zijn. Zonder dat de overheid er iets aan hoeft te doen, vinden steeds meer vegetarische…

Henk Kamp en het protectionisme van de VVD

Henk Kamp, VVD-minister van economische zaken, is de laatste weken druk bezig geweest met zijn voorstel om buitenlandse vijandige overnames te blokkeren. De overnamepogingen van PPG betreffende AkzoNobel zijn hierbij het meest actueel. Kamp’s argument is dat wij ‘met z’n allen’ moeten willen dat Nederlandse bedrijven in Nederlandse handen blijven. Een soort Netherlands first dus.…

De LP en het milieu – Deel 2

De weg voorwaarts is via het ecomodernisme. Door ondernemers hun kennis en creativiteit in te laten zetten, maak je grote sprongen. Nieuwe en verbeterde technologieën zullen de voetafdruk van de mens op het natuurlijke milieu sterk verkleinen. De verkleining van onze voetafdruk vergroot het beschikbare gebied voor de wilde natuur. Deze ontwikkeling is al eeuwen…

Economische stabiliteit

Werk is de basis van ons bestaan, veel mensen kunnen en willen werken, maar krijgen simpelweg de mogelijkheid niet. De overheid probeert al jaren met diverse subsidies en tal van regelingen banen te creëren, met vaak meer schadelijke dan positieve effecten. Het is tijd dat de overheid inziet dat de enige manier om banen te…

Betaalbare zorg

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet een aantal jaar geleden zijn de kosten in de zorg gestegen, wachtlijsten gegroeid en de kwaliteit van de zorg minder geworden. Daarnaast worden we nu verplicht onszelf te verzekeren onder voorwaarden die de politiek bepaalt. Deze verplichtingen zijn niet nodig. Door het verplichte eigen risico hebben veel Nederlanders…

Lagere belastingen

In ons huidige belastingklimaat betaald iedereen als je alle belastingen bij elkaar optelt, rond de 50% belasting! Vaak krijg je een deel hiervan weer terug via verschillende toeslagen. De LP vind het onzinnig en schadelijk om geld zomaar rond te pompen en wil dat de overheid minder met geld strooit en zo meer geld in de…

De student aan het roer

Nederland verdient een onderwijssyteem van wereldklasse, die studenten voorbereid op de toekomst. We willen dat studenten en hun ouders zelf meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil de LP voortaan dat jongeren zelf de beschikking krijgen over een volledige studiebeurs. In plaats van scholen rechtstreeks te betalen voor het geven…

Sterke defensie, geen interventie

De afgelopen jaren heeft Nederland onder leiding van Amerika zich gemengd in menig conflict in de wereld. De kosten lopen de pan uit en de baten zijn nihil. De effecten van zulke ingrijpen zijn vaak niet te overzien en leveren vaak meer problemen op dan, dat we ermee oplossen. ISIS is een pijnlijk, maar duidelijk…