10:00 uur – 18:00 uur, Utrecht-Centrum

Het halfjaarlijkse partijcongres vindt plaats 
op zaterdag 18 juni vanaf 10:00 uur
in Sociëteit “De Vereeniging”, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht.


Voorlopig dagprogramma
• 10.00 – 11.00   Inloop en live opname/uitzending VrijheidRadio
• 11.00 – 12.00   Libertaire markt en live opname/uitzending VrijheidRadio
• 12.00 – 13.00   Lunch
• 13.00 – 17.00   Algemene ledenvergadering
• 17.00 – 17.15   Kennismaken met leden uit jouw regio
• 17.15 – 18.00   Borrel• Na afloop samen eten? Je zit in hartje Utrecht!

Lunch
Lunchen kan in de sociëteit à 22,50 euro (uiterlijk 11 juni bestellen) of elders in de binnenstad van Utrecht. Consumeren van zelf meegebrachte lunch en consumpties in de sociëteit is niet toegestaan.

Voorlopige agenda

 1. Opening (benoeming voorzitter, notulist en stemcommissie)
 2. Notulen najaarscongres
 3. Mededelingen
 4. Vertrouwenspersoon
 5. Gemeenteraadsverkiezingen
 6. Jonge Libertariërs
 7. Afdelingen in oprichting
 8. Meerjarenplan
 9. Jaarverslag 2021 (jaarrekening, toelichting, kascontrole & decharge)
 10. Verkiezingen
  • vaste ALV-voorzitter
  • vaste ALV-notulist
  • vaste stemcommissie
  • lid commissie ethiek
  • lid commissie kascontrole
  • congresgriffier
  • lid landelijk partijbestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Je ontvangt de congresstukken uiterlijk 4 juni aanstaande.

Contact
Mail naar alv@stemlp.nl als jij:
• jouw libertaire initiatief wilt presenteren op de libertaire markt
• iets wilt vertellen in de uitzending van VrijheidRadio
• een lunch (à 22,50) wilt bestellen via https://stemlp.nl/lunch (uiterlijk 11 juni)
• een mededeling in de algemene ledenvergadering wilt inbrengen
• een agendapunt wilt agenderen
• je wilt kandideren voor een van de te verkiezen posities• een motie wilt indienen (uiterlijk 3 juni).

Aanmelden
Aanmelden kan tot een week van tevoren via alv@stemlp.nl


Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door

Investeringsmaatschappij Meerdervoort biedt je meer rente dan de bank