Nu de eerste scholieren weer naar school zijn is het tijd om op te schakelen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. 

Fysiek bijeenkomen zit er helaas nog niet in maar dit houdt ons niet tegen. We schrijven een digitale ALV uit op zaterdag 19 september 2020 om 13:00 uur.

Wat we willen bespreken op de ledenvergadering
Met de verkiezingen in aantocht willen we voorstellen om een kandidaatstellingscommissie in het leven te roepen.

Aan deze commissie is het de taak om met kandidaten te spreken die op de kieslijst willen staan, dit doen ze aan de hand van een profielschets.

Vervolgens komt deze commissie na gesprekken met kandidaten tot een advies aan de leden op de volgende ALV over de kieslijst van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Waarom deelnemen aan de ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering of kortweg ALV is het hoogste orgaan binnen onze politieke beweging. We willen alle leden graag betrekken bij alles wat zich afspeelt binnen onze mooie partij.

Dit kan op vele manieren, maar de ALV is daarvan het meest direct.

Waar ga ik het als lid over hebben?
Het mooiste is dat naast een aantal vaste agendapunten er ruimte is voor de leden en dat jij mede de agenda bepaalt!

Het bestuur zal alle stukken die tot en met 2 weken voor de vergadering binnen zijn gekomen bundelen in een congresboek en verspreiden naar de leden.

Aan de deelnemende leden wordt zo de tijd geboden om zich in te lezen.

Moties en amendementen
Heb je moties en amendementen voor de ALV? Deze kun je deze indienen tot en met vrijdagavond 4 september 23:59 aanstaande.

Zo hebben we als bestuur de tijd om het congresboek af te ronden en te delen met jou als lid.

Maar… als we dan online gaan vergaderen? #HoeDan
Het bestuur is op op zoek gegaan naar vrij beschikbare software die goed scoort op functionaliteit en privacy. Deze denken we gevonden te hebben en hiermee wordt getest.

Hierover zullen we snel communiceren om iedereen de gelegenheid te geven om deel te nemen.

Concept-agenda

 • Welkomstwoord door de voorzitter rond 13:30
 • Opening van de Algemene Ledenvergadering
 • Agenda vaststellen
 • Notulen vaststellen
 • Aanstellen stemcommissie
 • Mededelingen van bestuursleden
 • Kandidaatstellingscommissie #TK2021
 • Pauze
 • Jaarverslag 2019
 • Stemmingen
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting van de vergadering
 • Digitale after-borrel

Blijf gezond!
Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen. Als partij staan we voor meer vrijheid en meer leven.

Maatregelen dwingen ons tot een online ALV, we zien er naar uit elkaar op niet al te lange termijn weer in het echt te zien en in goede gezondheid te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,

Namens het voltallige bestuur

Tom Wentzel
Secretaris Libertaire Partij