Als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen… toch?

Iedereen heeft iets te verbergen… “Als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen!”  Voorstanders van meer bevoegdheden voor politie en veiligheidsdiensten gebruiken steevast dat argument. Ook in de discussie over de nieuwe “sleepwet” wordt het vaak gebruikt.  Met het argument wordt er eigenlijk gesuggereerd dat wie kritiek op de bevoegdheidsuitbreiding heeft, blijkbaar…

Economie

Economie is een breed onderwerp dat zich moeilijk laat vangen in een paar bladzijden. Wij kunnen hier slechts met brede penseelstreken onze visie neerzetten. Ons principiële standpunt gaat uit van volledig eigendomsrecht. Dat is een fundamenteel basisrecht dat gerespecteerd moet worden. Uit dit recht vloeit voort dat mensen vrij zijn om hun eigendom aan anderen…