Een private treinlijn in Florida?

Volgens iedereen aan de linkerzijde is de vrije markt niet in staat om treinlijnen te voorzien. In België zijn er zelfs politici verkozen in de raad van Bestuur van de NMBS om het overheidsmonopolie te garanderen. Daarom moeten we onze blik – wederom –  naar het land van Andrew Carnegie en Cornelius Vanderbilt wenden. Brightline,…

Dwarrel op vijdag – Catalonië

How many years can some people exist before they’re allowed to be free? Deze door Bob Dylan gezongen vraag kwam de afgelopen week vaak in mij op als ik naar de gruwelijke beelden uit Catalonië keek. Het zou echter niet bij die vraag blijven. Waarom mag de ene groep mensen bepalen dat andere mensen bij…

Democratie en bestuur

Democratie kan het gevaar inhouden dat een meerderheid de rechten van een minderheid met voeten treedt. Individuele rechten moeten onvervreemdbaar zijn en mogen geen onderwerp zijn van democratische besluitvorming. Dit betekent dat grondrechten zoals het recht op eigendom, vrijheid van levensovertuiging, vrijheid van pers en vrijheid van vereniging nooit onderworpen mogen worden aan beperkende wetgeving;…

Privacy

Het recht op privacy, eigendom en het recht om te spreken of niet te spreken mogen niet worden geschonden door de politiek. Privacygevoelige informatie mag niet door de politiek ter inzage worden opgeëist zonder toestemming van alle betrokken partijen. Wij vinden dat de overheid een huiszoekingsbevel niet mag gebruiken om zaken van onschuldige derden te…

Defensie

Defensie

Geen inmenging in conflicten elders in de wereld Leger alleen voor verdediging eigen land en mensen Defensie hoort haar naam eer aan te doen en alleen verdedigend geweld te gebruiken. De LP is tegenstander van buitenlandse interventies. De afgelopen jaren heeft Nederland zich vaak gemengd in conflicten in de wereld. Dat kost veel geld en…

Justitie & veiligheid

Meer mogelijkheden tot verhalen schade door slachtoffers op dader Slachtofferloze misdaden niet strafbaar Vergoeding van de schade aan het slachtoffer hoort centraal te staan in het straffen van de dader. We willen daarmee voorkomen dat onschuldigen gedwongen worden om via belasting te betalen voor het straffen van de dader. Misdadigers moeten alle schade vergoeden aan…

Alcohol en andere drugs

Legaliseren soft- en harddrugs Gelijke behandelingen alcohol en drugs De LP is voorstander van het legaliseren en decriminaliseren van productie, handel en bezit van alle drugs op zowel morele als praktische gronden. In de jaren ’30 is in de VS al gebleken dat het verbieden van alcohol niet leidt tot minder maar juist tot meer…

Zorg

Zelf kiezen voor basispakket en hoogte eigen risico Zorgkartel afbreken Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet een aantal jaar geleden zijn de kosten in de zorg gestegen, wachtlijsten gegroeid en de kwaliteit van de zorg minder geworden. Daarnaast worden we nu verplicht onszelf te verzekeren onder voorwaarden die de politiek bepaalt. Deze verplichtingen zijn…

Immigratie en asiel

Stoppen met overheidshulp en subsidies aan immigranten Sneller verschaffen van werkvergunning   De LP ziet de economische voordelen van vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Ook erkennen wij de sociale problemen die het gevolg kunnen zijn van onbegrensde immigratie. Het zet de deur open voor ongewenste personen. Als wij immigranten meteen een uitkering geven,…

Dwarrel op vrijdag – De nasleep van de sleepwet

Geloof me, ik ben niet onredelijk, zeker niet voor iemand die voor de Libertarische Partij schrijft. Voor het schrijven van dit stuk heb ik zojuist Microsoft office gedownload. Uiteraard koos ik voor de gratis proefversie en uiteraard heb ik daar allemaal persoonlijke informatie voor moeten invullen. Het voelt altijd wrang, maar het is nu eenmaal…