Het kabinet haat jouw internetvrijheid

Lukas Teijema vertolk het antwoord van de LP op de kabinetsplannen om iedereen op het internet tot verdachte te bestempelen. Grote paniek in digitaal Nederland. Ook het deel van digitaal Nederland dat internetvrijheid belangrijker vindt dan vrijheid in het niet-digitale leven van mensen en bedrijven. Bij de Raad van State ligt een voorstel klaar om…

De LP wil vrijwillige samenwerking legaliseren

Drie mannen moeten wegens fraude voorkomen. In de rechtbank zitten ze te wachten op hun zitting. De één vraagt aan de anderen waarvoor ze moeten voorkomen. De eerste zegt: “Ik ben aangeklaagd wegens te hoge prijzen.” De tweede lacht en zegt: “Ze hebben mij aangeklaagd omdat mijn prijzen te laag waren. De derde lacht als…

LP Voorjaars-ALV, 14 mei 2016 in Veenendaal

Op 14 mei is er weer een Algemene Ledenvergadering, ditmaal op een mooie nieuwe locatie! Locatie ALV De Basiliek Wiltonstraat 56 3905 KW Veenendaal Dagindeling / agenda 10.00u – 12.00u  Décharge bestuursleden Harry van Dijken en Victor van der Sterren  Erelidmaatschap Harry van Dijken  Statuten  Huishoudelijk reglement  Update kwestie Mathaei  Bestuursblok 13.00u – 17.00u Politiek Programma…

Mathieu Hampton voegt zich bij het LP-bestuur

Geachte leden, donateurs, geïnteresseerden, Vandaag wend ik me voor het eerst tot u als (aspirant)bestuurder van de LP. Voor velen van u is dit misschien een verassing. Ik ben slechts twee jaar lid van de partij, en ik heb velen van u de hand nog niet mogen schudden. In die tijd ben ik echter online steeds…

Het recht op belastingontwijking

Ieder mens heeft het recht op de vruchten van zijn eigen arbeid. Daarom steunt de LP alle initiatieven om belasting te ontwijken. Wij willen mensen losmaken van de ketenen van overheidsafhankelijkheid door de belastingdruk sterk te verlagen. Zelfs een persoon met een minimumloon is zo ruwweg 600 euro in de maand kwijt aan belastingen. Veel…

Discrimineert de Nederlandse overheid?

Gelijkheid onder de wet is iets wat veel verschillende betekenissen kan hebben. Wat betreft de overheid, verbiedt artikel 1 van de grondwet dat de overheid mensen in Nederland discrimineert. De overheid mag geen enkele groep voortrekken boven het individu. Door rechten “op iets” toe te kennen, creëer je de plicht van een ander om iets…

Hoog tijd voor een scheiding tussen school en staat

Praat met mensen over onderwijs en iedereen heeft er een andere visie op. Over de basis is iedereen het eens. Rekenen, schrijven en lezen moet iedereen kunnen. Stel aanvullende vragen zoals “moet school ook moraliteit bijbrengen? En zo ja, welke waarden?” of “moet school ook handige vaardigheden bijbrengen zoals het invullen van belastingaangiftes?“. Vanaf dat…