Discrimineert de Nederlandse overheid?

Gelijkheid onder de wet is iets wat veel verschillende betekenissen kan hebben. Wat betreft de overheid, verbiedt artikel 1 van de grondwet dat de overheid mensen in Nederland discrimineert. De overheid mag geen enkele groep voortrekken boven het individu. Door rechten “op iets” toe te kennen, creëer je de plicht van een ander om iets…

Hoog tijd voor een scheiding tussen school en staat

Praat met mensen over onderwijs en iedereen heeft er een andere visie op. Over de basis is iedereen het eens. Rekenen, schrijven en lezen moet iedereen kunnen. Stel aanvullende vragen zoals “moet school ook moraliteit bijbrengen? En zo ja, welke waarden?” of “moet school ook handige vaardigheden bijbrengen zoals het invullen van belastingaangiftes?“. Vanaf dat…