Economische stabiliteit

Werk is de basis van ons bestaan, veel mensen kunnen en willen werken, maar krijgen simpelweg de mogelijkheid niet. De overheid probeert al jaren met diverse subsidies en tal van regelingen banen te creëren, met vaak meer schadelijke dan positieve effecten. Het is tijd dat de overheid inziet dat de enige manier om banen te…

Betaalbare zorg

Met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet een aantal jaar geleden zijn de kosten in de zorg gestegen, wachtlijsten gegroeid en de kwaliteit van de zorg minder geworden. Daarnaast worden we nu verplicht onszelf te verzekeren onder voorwaarden die de politiek bepaalt. Deze verplichtingen zijn niet nodig. Door het verplichte eigen risico hebben veel Nederlanders…

Lagere belastingen

In ons huidige belastingklimaat betaald iedereen als je alle belastingen bij elkaar optelt, rond de 50% belasting! Vaak krijg je een deel hiervan weer terug via verschillende toeslagen. De LP vind het onzinnig en schadelijk om geld zomaar rond te pompen en wil dat de overheid minder met geld strooit en zo meer geld in de…

De student aan het roer

Nederland verdient een onderwijssyteem van wereldklasse, die studenten voorbereid op de toekomst. We willen dat studenten en hun ouders zelf meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil de LP voortaan dat jongeren zelf de beschikking krijgen over een volledige studiebeurs. In plaats van scholen rechtstreeks te betalen voor het geven…