Bedankt dat je ervoor gekozen hebt om de LP te ondersteunen zodat wij elke dag weer kunnen werken aan onze naamsbekendheid en politieke acties!

Er zijn een heleboel mensen die ons hebben gesteund de afgelopen tijd en jij bent onze nieuwste donateur. Zonder jouw donatie zou ons werk en inzet voor de filosofie van de vrijheid trager verlopen. Jouw donatie heeft impact!

Namens het bestuur van de LP bedankt!

Tom Wentzel, secretaris

P.S. De LP is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De contributies en donaties zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze RSIN-code is 802373045.