Een goed begin is het halve werk, alle leden van de Libertaire Partij kunnen en mogen een afdeling oprichten. Als je een afdeling wilt oprichten kun je het beste beginnen met contact op te nemen met het dagelijks bestuur.

Om je alvast een idee te geven vind je hieronder al wat informatie.

Leden in jouw buurt

Het belangrijkste is eigenlijk dat er een groepje mensen is waarmee je zin hebt om een afdeling te beginnen. In je eentje is het niet zo leuk en eigenlijk niet goed te doen. Als je een afdeling wilt oprichten, is het belangrijk te weten welke LP-ers er verder nog bij jou in de buurt wonen. De ledenadministratie kan dit voor je uitzoeken.

Ledenactiviteiten

De belangrijkste activiteiten van een afdeling zijn ledenactiviteiten zoals lezingen, debatten, trainingen en excursies. Als je die eenmaal hebt, gaat de rest veel makkelijker. Probeer regelmatig verschillende soorten activiteiten te plannen.

Je kunt je activiteit aankondigen op de landelijke website door een aankondiging naar webredactie te sturen. Schrijf een pakkend stukje, waarvan iedereen die het leest meteen enthousiast over je activiteit wordt. Vergeet niet de belangrijkste details zoals de datum, tijd en contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) voor informatie en opgave erbij te zetten.

Om écht mensen te lokken moet je mensen persoonlijk benaderen. Het beste werkt het om iedereen in je afdeling één á twee weken voor de activiteit op te bellen. Een mailtje naar alle leden sturen voor elke excursie helpt ook, maar minder goed. Mails als vooraankondiging en opgevolgd door mensen te bellen werkt het beste.

Provinciaal bestuur

Naast activiteiten en leden moet een afdeling een bestuur hebben. Naast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, wil je meestal nog meer mensen in het bestuur hebben. De keuze van deze functies bepaal je als afdeling uiteindelijk zelf.

Stichten (provinciale) afdelingen

De lijntjes zijn korter als er in jouw provincie een afdeling is. Wil jij een afdeling oprichten dan kun je rekenen op hulp vanuit het dagelijks bestuur. De eerste stap voor een afdeling in oprichting ziet er als volgt uit;

 1. Schrijf een afdelingsplan en noem het gebied waar de meeste activiteit zich zal afspelen.
 2. Benoem de meerwaarde van de nieuwe afdeling en beschrijf wie je kent in jouw omgeving en met wie je de afdeling wilt starten. Beschrijf iets over de achterban, is er interesse om activiteiten te organiseren en voor welke opgaven staat de LP in jouw regio (wat leeft er in de directe omgeving)
 3. Uit hoeveel actieve leden bestaat de groep die de aanvraag indient en hoe bouwen jullie de afdeling verder uit?
 4. Hoe gaan jullie werven en welke acties organiseren jullie?
 5. Hoe betrekken jullie bestaande leden bij de afdeling?
 6. Hoe zorgen jullie voor zichtbaarheid naar buiten toe?

Mail het afdelingsplan aan het dagelijks bestuur op hubs@stemlp.nl, dan wordt jullie aanvraag beoordeeld en krijgen jullie feedback en bij goedkeuring de status afdeling in oprichting.

Als afdeling in oprichting mag je de naam en het beeldmerk van de Libertaire Partij onder voorwaarden gebruiken en krijgt de afdeling een at-stemlp mailadres. Ook mogen jullie jezelf binnen jouw afdelingsgebied profileren als de lokale LP-afdeling en verwacht het dagelijks bestuur ieder kwartaal een update te krijgen over de gang van zaken in de afdeling.

”Einde proeftijd”

Het dagelijks bestuur gaat een oordeel vormen in aanloop naar het 1-jarig bestaan van de afdeling in oprichting. Dit kan leiden tot een ontneming van de status afdeling in oprichting en ontbinding óf het omzetten naar een volwaardige afdeling.

De beslissing om de status van afdeling in oprichting om te zetten in een volwaardige afdeling, is ervan afhankelijk of de afdeling voldoet aan de volgende eisen die door de leden van de partij in een eerder stadium opgesteld zijn in het ”Huishoudelijk Reglement”.

De afdeling:

 1. Kent minimaal 5 betalende leden uit het gebied van de afdeling.
 2. heeft een afdelingsbestuur gekozen van tenminste 3 leden, dat functioneert conform de bepalingen van Katern G van het huishoudelijk reglement.
 3. Organiseert minimaal 2 keer per jaar een ledenvergadering, vaak voorafgaand (in combinatie met) een ledenactiviteit.
 4. Heeft bewezen goed zorg te kunnen dragen voor lokale representatie van het LP-geluid en het uitdragen van de politieke doelstellingen van de partij en het ontplooien van activiteiten binnen het afdelingsgebied voor zowel leden als andere geïnteresseerden.
 5. Legt verantwoording af over haar beleid en financiën aan het partijbestuur en de leden van de afdeling.
 6. Een volwaardige afdeling kan een eigen website en bankrekening krijgen. Ook verlangt het bestuur van een volwaardige afdeling ieder jaar een begroting en jaarrekening.

Hulp bij het opzetten

We begrijpen goed dat de informatie hierboven veel is en dat het handig is om helpende handen te hebben. Zeker in de begintijd. Mail naar het dagelijks bestuur bij vragen op hubs@stemlp.nl