Standpunten

Henk Kamp

Henk Kamp en het protectionisme van de VVD

De LP en het milieu - Deel 2

De LP en het milieu – Deel 2

Economische stabiliteit

Economische stabiliteit

De LP wil het daarom makkelijker maken om een onderneming te starten en te hebben. Het MKB is de grootste leverancier van banen en daarvoor moeten we hen niet in de weg staan. Ook moet de overheid eerder inspele nop innovatieve initatieven zoals ide van Uber en Airbnb. Deze bedrijven weten in korte tijd succesvole businesmodellen te creeren die nu nog voornamenlijk op weerstand stuitten. De LP wil de weg vrijmaken voor de ondernemers van morgen en zo nieuwe werkgelegenheid creeren.
Betaalbare zorg

Betaalbare zorg

De LP wil de markt vrijgeven voor meer aanbieders, zodat ook verzekeraars uit bijvoorbeld Duitsland hun diensten kunnen aanbieden en de prijzen omlaag gaan Verder vind de LP dat het afsluiten van een zorgverzekering een weloverwegenen en persoonlijke keuze moet zijn en wil de verplichting daarom afschaffen.
Lagere belastingen

Lagere belastingen

De LP is voor het afschaffen van het 6% BTW tarief en het verlagen van het hoge tarief van 21% naar 15%. Zo kan iedereen direct met hetzelfde geld, veel meer kopen. Ook moet werken veel meer lonen en wil de LP het laagste belastingtarief op inkomen helemaal afschaffen.
De student aan het roer

De student aan het roer

Nederland verdient een onderwijssyteem van wereldklasse, die studenten voorbereid op de toekomst. We willen dat studenten en hun ouders zelf meer invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil de LP voortaan dat jongeren zelf de beschikking krijgen over een volledige studiebeurs.
Sterke defensie, geen interventie

Sterke defensie, geen interventie

Nederland moet terug naar een neutrale positie in de wereld en zich niet mengen in buitenlandse conflicten. We willen terug naar een slagvaardige en betaalbare defensie, primair bedoeld voor het verdedigen van Nederlandse en geen Amerikaanse belangen.
Niet meer uitgeven dan er binnenkomt

Niet meer uitgeven dan er binnenkomt

De LP vindt het niet meer dan normaal dat we niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Zo voorkomen we een oplopende staatsschuld en steeds groter wordende rentelasten.
Uit de EU, in de Europese Vrijhandelsassociatie

Uit de EU, in de Europese Vrijhandelsassociatie

De LP wil af van alle extra ballast die het lidmaatschap van de EU met zich meebrengt en alleen profiteren van een vrije handels zone. Daarom pleit de LP voor het verlaten van de EU en het toetreden tot de Europese Vrijhandelsassociatie.

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.