Een open brief aan Mark Rutte

Een open brief aan Mark Rutte

Excellentie, Geachte heer Rutte,

Ik heb vandaag uw interview in het Algemene Dagblad gelezen. Er staat het nodige in aan verkiezingsretoriek, maar twee zaken wil ik er graag uitpikken. De eerste is uw constatering dat normoverschrijdend gedrag gestaag toeneemt. U noemt als voorbeelden het belagen van hulpverleners en het uitjouwen (en erger, maar dat blijft door u onbenoemd) van homo’s. De tweede is uw oproep aan mensen om Nederland maar te verlaten als ze het niet eens zijn met hoe we hier met elkaar omgaan.

Nu over de eerste constatering: er is inderdaad al jaren een tendens tot atomisering van het individu. Maar de kernvraag naar het waarom wordt nooit gesteld. Vroeger staken we de helpende hand uit naar elkaar als er wat aan de hand was. Na de tweede wereldoorlog werd er in, onder andere, dit land een uitgebreide welvaartsstaat op poten gezet. Het idee was dat we met zijn allen voor elkaar zouden zorgen, de zogenaamde solidariteit. Maar de perverse, gedwongen solidariteit die eruit voortkwam, zorgt juist voor de uitholling van maatschappelijke verbanden. Wij kijken niet meer naar de buren, maar naar welke maatregelen we in Den Haag voor elkaar kunnen krijgen om door anderen naar de buren te laten kijken. Solidariteit in de kern is namelijk vrijwillige steun binnen een groep voor elkaar. Door de vrijwillige karakter van solidariteit eruit te halen drijf je een wig tussen mensen: zij die alles voor elkaar hebben en zij die tekortschieten in hun doelen. De roep van de tweede groep om de sterkste schouders van de eerste groep de zwaarste lasten te laten dragen neemt daarom steeds verdergaande vormen aan. Dit terwijl de bovenste kwart van verdienend Nederland twee-derde van alle inkomstenbelasting al betaalt. Hoe zwaarder de last, hoe meer mensen er onderuit proberen te komen.

Nu kom ik bij het tweede punt: ik begin met uw eigen woorden.

“Als het jou hier niet bevalt, ga het land uit, ga weg! Dat is toch een keuze die je hebt? Als je in een land woont waar je je zo kapot ergert aan hoe we hier met elkaar omgaan. Je hebt de keuze, ga weg! Je hoeft hier niet te zijn!”

Gelukkig leven we in een wereld waar een doorzetter naar een ander land kan vertrekken (nog wel). Steeds meer Nederlanders doen dat ook. Zie onderstaande grafiek.

grafiek met immigratie en emigratie aantallen per jaar sinds 2000

Migratiecijfers Nederland sinds 2000 op een rij

Sinds het aantreden van uw eerste kabinet zijn bijna 800.000 Nederlanders vertrokken. Zij hebben uw advies gevold nog voordat u het in verkiezingstijd in het AD kon geven. Ik heb deze cijfers gemist in uw interview.

U stelt de vraag dat Nederland voor een keuze staat. In wat voor een land willen wij wonen? Bijna 800.000 Nederlanders hebben uw vraag al beantwoord. Niet dit land, in ieder geval.

Ik zou een alternatief willen voorstellen. Neem een stap terug. De bevolking van Nederland is in toenemende mate klaar met de zoveelste verkiezingsretoriek. Ze geloven gewoonweg niet dat u of enig ander Haagse politicus de antwoorden heeft. En dat is ook terecht. Er zijn meer dan 17 miljoen individuen in Nederland die allemaal een eigen belang hebben en daar ook naar handelen. Dit is onze menselijke aard. Dit is niet iets waar je tegen moet vechten voor het zogenaamde “volksbelang”. U moet dit omarmen en de kracht ervan ontketenen.

Onderdeel van dit individuele belang is dat er ook zoiets bestaat als de wens om onze medemensen in nood te helpen. Zoals ik al eerder schetste ging dit vroeger van geval tot geval. Niet veel mensen kunnen immers onbewogen toekijken hoe anderen verhongeren. Pas toen de politiek solidariteit en barmhartigheid monopoliseerde, en het begin van deze tendens kan ik u eerlijkheidshalve niet aanrekenen, begon het lange afglijden naar de atomisering van het individu. Een samenleving waar mensen elkaar vrijwillig  helpen en mogen kiezen met wie ze omgaan, is een hechte samenleving waar er oog is voor elkaar en voor beleefde omgang.

Het is dus nu tijd voor iets anders. U heeft uw kans gehad. Uw concullega’s in de Tweede Kamer, zonder uitzondering, bieden hetzelfde. Alleen wat details in de marge verschillen. De macht van de wet wordt misbruikt om te proberen mensen van hun menselijke aard te ontdoen. De spanningen en scheuren die in de samenleving erdoor ontstaan, worden steeds zichtbaarder. 800.000 Nederlanders hebben onder uw regering gekozen om Nederland vaarwel te zeggen. Om op te rotten in uw eigen gekozen retoriek te blijven.

De roep om verandering klinkt luid en duidelijk. Laten we nu de kans grijpen om een nieuwe ethiek in te voeren. Het enige wat nodig is is om het idee los te laten dat de politiek in staat is om moraliteit op te leggen. Zodra men dat doorheeft, zal het snel gaan.

Dank u voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,

Robert Valentine
Lijsttrekker van de Libertarische Partij

Share Button

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.