Nieuws

Je suis …

Je suis ...

Het hebben van vrijheid is een begrip dat op velerlei wijze geïnterpreteerd wordt al naar gelang de voorkeur van het individu aan wie je het vraagt. Libertariërs zien vrijheid in de zin van het non-agressie principe. Als weldenkend mens, die ageert en reageert, hebben wij als axioma geaccepteerd dat wij geen geweld initiëren jegens de rechten en het eigendom van ieder ander mens. De staat achten wij ook aan deze principes gebonden. Dwang dient nooit een beleidsgereedschap te zijn om in vrede handelende mensen aan de wil van een ander te onderwerpen. Wanneer wij zien

Lees verder

Slachtoffer-ontwapeningsbeleid

Slachtoffer-ontwapeningsbeleid

Gisteren zijn in Parijs een aantal laffe moorden gepleegd, niet in de laatste plaats op de vrijheid van meningsuiting. Na een eerdere aanslag op Charlie Hebdo, in 2011, was de aanslag van gisteren eigenlijk slechts een kwestie van tijd, domweg omdat overheden geweigerd hebben hun beleid ten aanzien van de fundamentalistische islam te wijzigen. Kennelijk is het erkennen van foute beleidsbeslissingen een grotere blamage dan het laten vermoorden van burgers. Helaas zal de volgende aanslag op uw vrijheid van uw overheid zelf komen. Overheden zullen deze wandaad aangrijpen om nog meer macht over uw leven

Lees verder

LP: Thierry Baudet: “Liefde en lust in de 21ste eeuw”

LP: Thierry Baudet: "Liefde en lust in de 21ste eeuw"

Wat betekent de seksuele “bevrijding” voor de menselijke vrijheid? Is “bevrijding” wel een “bevrijding” of hebben we binding aan regels en normen – en inperking van onze verlangens – juist nodig? Niemand kan vrijelijk zijn gedachtes uitdrukken zonder zich te conformeren aan de regels van de taal, de grammatica: de interactie. Hoe zouden we ons als mensen vrij kunnen verhouden tot elkaar zonder een vergelijkbaar systeem van emotionele conventies? Thierry Baudet, een van de belangrijkste schrijvers en denkers van onze tijd, laat op deze avond zijn licht schijnen over deze – en andere – kwesties,

Lees verder

Legaliseer orgaanhandel

Legaliseer orgaanhandel

In een land hier ver vandaan is een ‘sociaal’ zorgstelsel ingevoerd. Het is zo sociaal dat het niet toegestaan is om geld te verdienen in de zorg. Iedereen die werkzaam is in de zorg doet dit uit menslievendheid en solidariteit. Het nadeel van het systeem is dat er een enorm tekort is aan dokters, verplegers en chirurgen. Om dit tekort op te lossen is bedacht dat iedereen in de zorg moet werken, tenzij men schriftelijk bezwaar maakt. Deze maatregel had echter bar weinig effect, het personeelstekort in de zorg bleef. Wat als ik u vertelde

Lees verder

Legaliseer XTC en red daarmee levens

Legaliseer XTC en red daarmee levens

Tijdens ADE (Amsterdam Dance Event) 2014 waren er helaas drie doden te betreuren. Sectie op de lichamen moet de doodsoorzaak uitwijzen, maar vermoed wordt dat er drugs in het spel zou zijn. Vorig jaar nog voerde ADE een actieve informatiecampagne omdat er signalen waren dat er ‘foute XTC’ in de omloop waren in Amsterdam. Deze ‘foute XTC’ heeft helaas al vele slachtoffers gemaakt. Slachtoffers waar het absurde antidrugsbeleid van de overheid indirect verantwoordelijk voor is. Wat betreft het begrip ‘foute XTC’ zijn er veel misverstanden in de media gecreëerd. De werkelijke oorzaak zit hem namelijk

Lees verder

Libertarische Partij Amsterdam: “UberPOP hoort bij de stad.”

Libertarische Partij Amsterdam: "UberPOP hoort bij de stad."

Amsterdam, 14 oktober 2014 – Een breed en divers aanbod op de mobiliteitsmarkt valt te prijzen. Laat de Amsterdammer daarom zelf kiezen welk vervoer bij hem/haar past. De gemeente Amsterdam moet initiatieven als Uber en UberPOP niet de das om doen, maar juist aanmoedigen! Het is niet alleen betutteling, maar ook verstoring van de vrije markt om het nieuwe initiatieven moeilijk of zelfs onmogelijk te maken om toe te treden. Het beschermen van bestaande aanbieders dient enkel hun belangen, maar niet die van de gebruikers. Die zijn juist gebaat bij alternatieve partijen die gelijksoortige diensten

Lees verder

Fietsbelasting in Amsterdam een kwestie van tijd

Fietsbelasting in Amsterdam een kwestie van tijd

Vandaag viel mijn oog op een klein bericht op de Telegraaf website met de titel “Ondernemers Amsterdam: breng fietsbelasting terug”. In het artikel wordt aangegeven dat de ondernemersvereniging “Amsterdam City” hiervoor pleit. Ik zal in dit artikel toelichten waarom de LP denkt dat er onvoldoende argumenten zijn voor het invoeren van deze belasting en welke alternatieven er bestaan. “Amsterdam City” draagt als redenen aan dat het oneerlijk is dat automobilisten zwaar belast worden, terwijl fietsers volledig vrij zijn van belastingplicht. Daarnaast wordt als praktische reden aangegeven op een andere site dat via de belastingidentificatie gedumpte

Lees verder

Libertarische Partij Amsterdam eist aftreden Van der Laan

Libertarische Partij Amsterdam eist aftreden Van der Laan

AMSTERDAM 28-06-2014 – De LPA roept tot aftreden Van der Laan vanwege miljoenenstrop wallen. Naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente 140 miljoen gaat verliezen aan de renovatie van de wallen, eist de Libertarische Partij Amsterdam het aftreden van burgemeester Van der Laan. De LPA stelt dat dit ‘1012 Inc.’ plan niet alleen gaat leiden tot het ontstaan van enorme oplopende projectskosten, zoals vele bouwprojecten ondervinden, maar ook tot het opleven van illegale prostitutie en mensenhandel. “Terwijl er vele meters kantoren in Amsterdam leeg staan, zal de taak van justitie nog verder worden overbelast

Lees verder

De Tactiek der Technocraten

De Tactiek der Technocraten

Beste burgers, vandaag is de Tweede Kamer unaniem akkoord gegaan met de invoering van een nieuwe wet: de IB Opcenten. Het percentage van deze opcenten is gesteld op 0, dus deze nieuwe wet is géén lastenverzwaring; het maakt helemaal niks uit, dus u kunt rustig gaan slapen. (een jaar later) Beste burgers, vanwege de problemen met het balanceren van het budget heeft de Tweede Kamer vandaag met grote meerderheid besloten het percentage van de vorig jaar ingevoerde IB Opcenten te verhogen van 0% naar 0,5%. Verwacht wordt dat deze minimale bezuiniging de economie niet zal

Lees verder

Partij van de Afgunst slaat weer toe

Partij van de Afgunst slaat weer toe

Vrijwel iedereen die ik spreek is het met me eens dat afgunst, jaloezie, een hele nare eigenschap van mensen is. Zeker als die afgunst obsessieve vormen aanneemt kan deze psychische stoornis de oorzaak van heel veel ellende zijn. Merkwaardig genoeg hebben de meeste mensen er echter helemaal geen moeite mee om te stemmen op ziekelijk jaloerse mensen, en zo kan het gebeuren dat overheden (bij algemeen kiesrecht) in de regel socialistisch van signatuur zijn, en dat de PvdA in de gemeenteraad van Dronten in de gelegenheid was een motie in te dienen om belasting te

Lees verder

Tax Liberation Day

Tax Liberation Day

Vandaag is het Tax Liberation Day in Nederland. Al het geld dat u vanaf 1 januari hebt verdiend tot aan vandaag wordt u afhandig gemaakt door de staat. Vooral degene die een beetje meer dan modaal verdient ziet maar een fractie van dit geld terug. Hiermee wordt een steeds instabielere verzorgingsstaat in stand gehouden. Meer dan de helft van de Europese bevolking (54,6%) werkt niet. Naarmate de bevolking vergrijst wordt dit probleem erger, vanwege het omslagstelsel. Werkende mensen moeten dus steeds zwaardere lasten dragen voor het deel dat door herverdelingspolitiek onproductief is. De Libertarische Partij

Lees verder

Uw Salaris en de Staat

Uw Salaris en de Staat

Vandaag is een gedenkwaardige dag. Ik wend mij tot u, de kiezer, voor het eerst onder mijn eigen naam. Als burger van dit land en overtuigd libertariër wil ik het hebben over de verhoging van salarissen van de subtop van ABN-AMRO en wat de politieke heisa eromheen voor de gewone burger betekent. Ik nodig iedereen uit om met mij en elkaar in debat te gaan over dit onderwerp. Salarissen behoren de burgers toe, niet de staat. Gisteren is in het FD bekend geworden dat de salarissen van de “subtop” van ABN-AMRO met 20% verhoogd gaan

Lees verder

Libertarische Partij wil af van NZa

Libertarische Partij wil af van NZa

Onlangs werd bekend dat NZa-voorzitter Theo Langejan en andere NZa-bestuurders op kosten van onder meer farmaceutische bedrijven dienstreizen hebben gemaakt en hun eigen declaraties goedkeuren. Die belangenverstrengeling is niet nieuw. Zowel medewerkers van NZa als van het ministerie van Volksgezondheid zijn in het verleden naar congressen geweest die betaald zijn door farmaceutische bedrijven. De top van de zorgautoriteit is opgestapt maar de Libertarische Partij (LP) vindt dat niet genoeg. “Het is tijd om de NZa zijn monopolie te ontnemen of, beter nog, de NZa op te heffen”, zo stelt LP-woordvoerder Kim Winkelaar. In haar rol

Lees verder

Transactietaks gaat u een vermogen kosten

Transactietaks gaat u een vermogen kosten

De transactietaks wordt ook weleens Robin Hood belasting genoemd. Sympathisanten vinden het een sympathiek middel om banken, beleggers en speculanten te wreken voor hun bijdrage aan het veroorzaken van de crisis. Ik vind wraak een gevaarlijke emotie. In dit artikel probeer ik uit te leggen waarom de transactietaks u veel geld gaat kosten. “Nederland wil” aan een transactietaks deelnemen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, met name een vrijwaring voor Nederlandse pensioenfondsen (minister Dijsselbloem in Elsevier). Wat betekent dit voor u? Hoeveel pijn gaat een nog hogere belastingdruk doen? Nederland is een goed verzekerd

Lees verder
Pagina 8 van 9« Meest recente...56789

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.