Nieuws

Ook kinderen verlangen vrijheid

Ook kinderen verlangen vrijheid

In zijn bijdrage stelt Diederik Samsom dat hoger en lager opgeleiden in gescheiden werelden leven (O&D, 7 februari). Een oplossing is volgens Samsom om de schoolplicht te verlagen naar drie jaar. Minder spelen en meer school moet kinderen omvormen tot radertjes in Samsoms ‘verheffingsmachine’. Samsoms plan om via het onderwijs de ‘gescheiden werelden’ bij elkaar te brengen is een van de vele plannen om de levens van kinderen te kapen. Om de zoveel tijd is er wel iemand die wil dat kinderen meer sporten, meer rekenen, meer lezen, meer homo’s accepteren of minder vooroordelen hebben.

Lees verder

Racismeregister ‘Denk’

Racismeregister 'Denk'

In september vorig jaar deed het CDA in de persoon van Sybrand Buma in de tweede kamer voorstellen om het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen. Hij wilde daarmee onder meer jongeren aanpakken die in de Haagse Schilderswijk de straat op gingen om hun steun te betuigen aan de Islamitische Staat. D66, SP en GroenLinks haastten zich naar de interruptiemicrofoon om dit af te keuren omdat dit “neerkomt op de gedachtepolitie”. Ik moest aan dit voorval denken toen ik het nieuwsbericht las van de kersverse politieke partij ‘Denk’ waarin Kuzu en Öztürk zeggen een racismeregister

Lees verder

Grieks socialisme: wij betalen de rekening

Grieks socialisme: wij betalen de rekening

Griekenland heeft gekozen om de radicaal-socialistische partij Syriza tot de grootste fractie te maken. Dit wordt op veel plaatsen bejubeld (dan wel betreurd) als een overwinning van de Eurosceptici. Niets is minder waar. Het zou heel goed zijn als dit zou leiden tot een Griekse uittreding uit de Eurozone of zelfs de EU. Maar we hoeven er niet op te rekenen. Ook Syriza is pro-EU. Ze zijn enkel anti-bezuinigingen. De socialisten geven openlijk aan dat ze niet uit de EU willen, en ook niet uit de Eurozone. Hun bloedrode partij wil, volgens klassiek socialistisch recept,

Lees verder

Laat geldcreatie aan de vrije markt over

Laat geldcreatie aan de vrije markt over

Geldcreatie aan de overheid overlaten, zoals het burgerinitiatief van De Verleiders en Ons Geld beoogt, is volgens professor Paul Buitink een slecht idee. Net als het in stand houden van het huidige systeem. Het debat over geldcreatie is losgebarsten in Nederland. Door het burgerinitiatief van De Verleiders, Ons Geld en Ad Broere is het niet meer slechts toevertrouwd aan monetaire professors en de alternatieve hoeken van het Internet. Hulde. Hoezeer ik dit debat ook ondersteun, het voorstel in het burgerinitiatief om de overheid schuldvrij geld te laten scheppen, is niet goed. De kritiek die het

Lees verder

Zalvend zeveren, zeverend zalven.

Zalvend zeveren, zeverend zalven.

Als onze overheidsdienaren íets kunnen, dan is het wel zeverend zalven en/of zalvend zeveren, en dat zagen we de afgelopen week dan ook volop. Gehuild werd er deze keer niet, want dat kan je als je een daadkrachtige en vastberaden indruk wilt maken natuurlijk niet iedere keer doen, maar dat er krachtig gesproken werd, dat zal niemand kunnen en willen ontkennen. Niemand die geen waardeloze euro of dollar in het collectezakje stortte, want betaal je aflaten met valse munten dan zijn ze nog nooit zo goedkoop geweest. De Sint Pieter zal je van alle getoonde

Lees verder

Je suis …

Je suis ...

Het hebben van vrijheid is een begrip dat op velerlei wijze geïnterpreteerd wordt al naar gelang de voorkeur van het individu aan wie je het vraagt. Libertariërs zien vrijheid in de zin van het non-agressie principe. Als weldenkend mens, die ageert en reageert, hebben wij als axioma geaccepteerd dat wij geen geweld initiëren jegens de rechten en het eigendom van ieder ander mens. De staat achten wij ook aan deze principes gebonden. Dwang dient nooit een beleidsgereedschap te zijn om in vrede handelende mensen aan de wil van een ander te onderwerpen. Wanneer wij zien

Lees verder

Slachtoffer-ontwapeningsbeleid

Slachtoffer-ontwapeningsbeleid

Gisteren zijn in Parijs een aantal laffe moorden gepleegd, niet in de laatste plaats op de vrijheid van meningsuiting. Na een eerdere aanslag op Charlie Hebdo, in 2011, was de aanslag van gisteren eigenlijk slechts een kwestie van tijd, domweg omdat overheden geweigerd hebben hun beleid ten aanzien van de fundamentalistische islam te wijzigen. Kennelijk is het erkennen van foute beleidsbeslissingen een grotere blamage dan het laten vermoorden van burgers. Helaas zal de volgende aanslag op uw vrijheid van uw overheid zelf komen. Overheden zullen deze wandaad aangrijpen om nog meer macht over uw leven

Lees verder

LP: Thierry Baudet: “Liefde en lust in de 21ste eeuw”

LP: Thierry Baudet: "Liefde en lust in de 21ste eeuw"

Wat betekent de seksuele “bevrijding” voor de menselijke vrijheid? Is “bevrijding” wel een “bevrijding” of hebben we binding aan regels en normen – en inperking van onze verlangens – juist nodig? Niemand kan vrijelijk zijn gedachtes uitdrukken zonder zich te conformeren aan de regels van de taal, de grammatica: de interactie. Hoe zouden we ons als mensen vrij kunnen verhouden tot elkaar zonder een vergelijkbaar systeem van emotionele conventies? Thierry Baudet, een van de belangrijkste schrijvers en denkers van onze tijd, laat op deze avond zijn licht schijnen over deze – en andere – kwesties,

Lees verder

Legaliseer orgaanhandel

Legaliseer orgaanhandel

In een land hier ver vandaan is een ‘sociaal’ zorgstelsel ingevoerd. Het is zo sociaal dat het niet toegestaan is om geld te verdienen in de zorg. Iedereen die werkzaam is in de zorg doet dit uit menslievendheid en solidariteit. Het nadeel van het systeem is dat er een enorm tekort is aan dokters, verplegers en chirurgen. Om dit tekort op te lossen is bedacht dat iedereen in de zorg moet werken, tenzij men schriftelijk bezwaar maakt. Deze maatregel had echter bar weinig effect, het personeelstekort in de zorg bleef. Wat als ik u vertelde

Lees verder

Legaliseer XTC en red daarmee levens

Legaliseer XTC en red daarmee levens

Tijdens ADE (Amsterdam Dance Event) 2014 waren er helaas drie doden te betreuren. Sectie op de lichamen moet de doodsoorzaak uitwijzen, maar vermoed wordt dat er drugs in het spel zou zijn. Vorig jaar nog voerde ADE een actieve informatiecampagne omdat er signalen waren dat er ‘foute XTC’ in de omloop waren in Amsterdam. Deze ‘foute XTC’ heeft helaas al vele slachtoffers gemaakt. Slachtoffers waar het absurde antidrugsbeleid van de overheid indirect verantwoordelijk voor is. Wat betreft het begrip ‘foute XTC’ zijn er veel misverstanden in de media gecreëerd. De werkelijke oorzaak zit hem namelijk

Lees verder

Libertarische Partij Amsterdam: “UberPOP hoort bij de stad.”

Libertarische Partij Amsterdam: "UberPOP hoort bij de stad."

Amsterdam, 14 oktober 2014 – Een breed en divers aanbod op de mobiliteitsmarkt valt te prijzen. Laat de Amsterdammer daarom zelf kiezen welk vervoer bij hem/haar past. De gemeente Amsterdam moet initiatieven als Uber en UberPOP niet de das om doen, maar juist aanmoedigen! Het is niet alleen betutteling, maar ook verstoring van de vrije markt om het nieuwe initiatieven moeilijk of zelfs onmogelijk te maken om toe te treden. Het beschermen van bestaande aanbieders dient enkel hun belangen, maar niet die van de gebruikers. Die zijn juist gebaat bij alternatieve partijen die gelijksoortige diensten

Lees verder

Fietsbelasting in Amsterdam een kwestie van tijd

Fietsbelasting in Amsterdam een kwestie van tijd

Vandaag viel mijn oog op een klein bericht op de Telegraaf website met de titel “Ondernemers Amsterdam: breng fietsbelasting terug”. In het artikel wordt aangegeven dat de ondernemersvereniging “Amsterdam City” hiervoor pleit. Ik zal in dit artikel toelichten waarom de LP denkt dat er onvoldoende argumenten zijn voor het invoeren van deze belasting en welke alternatieven er bestaan. “Amsterdam City” draagt als redenen aan dat het oneerlijk is dat automobilisten zwaar belast worden, terwijl fietsers volledig vrij zijn van belastingplicht. Daarnaast wordt als praktische reden aangegeven op een andere site dat via de belastingidentificatie gedumpte

Lees verder

Libertarische Partij Amsterdam eist aftreden Van der Laan

Libertarische Partij Amsterdam eist aftreden Van der Laan

AMSTERDAM 28-06-2014 – De LPA roept tot aftreden Van der Laan vanwege miljoenenstrop wallen. Naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente 140 miljoen gaat verliezen aan de renovatie van de wallen, eist de Libertarische Partij Amsterdam het aftreden van burgemeester Van der Laan. De LPA stelt dat dit ‘1012 Inc.’ plan niet alleen gaat leiden tot het ontstaan van enorme oplopende projectskosten, zoals vele bouwprojecten ondervinden, maar ook tot het opleven van illegale prostitutie en mensenhandel. “Terwijl er vele meters kantoren in Amsterdam leeg staan, zal de taak van justitie nog verder worden overbelast

Lees verder

De Tactiek der Technocraten

De Tactiek der Technocraten

Beste burgers, vandaag is de Tweede Kamer unaniem akkoord gegaan met de invoering van een nieuwe wet: de IB Opcenten. Het percentage van deze opcenten is gesteld op 0, dus deze nieuwe wet is géén lastenverzwaring; het maakt helemaal niks uit, dus u kunt rustig gaan slapen. (een jaar later) Beste burgers, vanwege de problemen met het balanceren van het budget heeft de Tweede Kamer vandaag met grote meerderheid besloten het percentage van de vorig jaar ingevoerde IB Opcenten te verhogen van 0% naar 0,5%. Verwacht wordt dat deze minimale bezuiniging de economie niet zal

Lees verder
Pagina 8 van 9« Meest recente...56789

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.