De LP en het milieu – Deel 2

De weg voorwaarts is via het ecomodernisme. Door ondernemers hun kennis en creativiteit in te laten zetten, maak je grote sprongen. Nieuwe en verbeterde technologieën zullen de voetafdruk van de mens op het natuurlijke milieu sterk verkleinen. De verkleining van onze voetafdruk vergroot het beschikbare gebied voor de wilde natuur. Deze ontwikkeling is al eeuwen aan de gang. Het is echter de laatste jaren in zwang geraakt dat we “moeten krimpen” of “een stapje terug  moeten doen”. Zo’n anti-humanistische lezing van het milieuvraagstuk onderschrijven wij niet. Het milieu is een problem, maar niet hét probleem.

Wat wil de LP?

De LP stelt het volgende pakket van maatregelen voor om een eerste aanzet te geven voor een ecomodernistische aanpak van het milieu. Zie dit vooral ook als een aanzet om hierover te praten. Beleid moet op de behoeften van alle spelers aansluiten. Wij nodigen alle stakeholders uit om hierover te discussiëren.

  • Wij pleiten voor het opheffen voor alle marktverstorende subsidies. Het is krankzinnig dat zowel fossiele- als alternatieve energiebronnen gesubsidieerd worden.
  • Wij willen een verscherping van het eigendomsrecht. Eigenaren moeten, alleen of samen met anderen, vervuilende bedrijven direct aansprakelijk kunnen stellen voor vervuiling.
  • Wij willen dat Nederland een land wordt waar dik verdiend kan worden met het exporteren van groene technologie. Daar is niets vies aan. Geld verdienen met groene technologie gaat de wereld redden. Er mogen geen exportheffingen  over de export van deze technologie geheven worden. Nederland dient Europese regelgeving die dit bemoeilijkt te vetoën en bestaande regelgeving zo ver in ons voordeel oprekken.
  • De overheid moet zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven die op het gebied van het vergroenen van de  de economie innoveren. Lagere vennootschapsbelastingen zouden hiertoe tot de mogelijkheden moeten behoren. Wederom dient Nederland Europese regelgeving die dit bemoeilijkt te vetoën.
  • Daarnaast moeten we zorgen voor een energievoorziening die geen enorm beslag op het land legt. Hiertoe is windenergie een doodlopende weg. Nederland moet zich inzetten voor de volgende generatie van veilige kernenergie. Bij losgeslagen reacties slaan deze reactoren stil in plaats van op hol. Eén centrale kan evenveel stroom leveren als tienduizenden windmolens. De verwachting is dat nieuwe technologie op dit gebied in het komende decennium online gaat komen.
  • Op het gebied van mobiliteit: zorg dat schone auto’s niet belast worden. Geen BPM, geen MRB. Leg doelgroeprijstroken aan voor doorrijdend vrachtverkeer zodat de gebieden rondom steden niet dichtslibben. Wij staan open voor nieuwe innovaties zoals ridesharing.
  • Nederland moet voortaan met internationale verdragen over klimaatverandering niet meer meedoen. Hoewel het indiscutabel is dat het klimaat verandert, is het aandeel van Nederland aan deze verandering op mondiaal niveau nihil. Als we vandaag alle economische activiteit in Nederland zouden stoppen, zou dat voor de mondiale CO2 uitstoot zo goed als geen effect hebben. We moeten naar een denkwijze omschakelen waarbij we ons realiseren dat we als land ontzettend veel geld kunnen verdienen met het vergroenen van de wereld. Net zoals onze baggeraars over de wereld eilanden opspuiten en dijken aanleggen, kunnen onze bedrijven zorgen dat binnen 50 jaar het gebruik van fossiele brandstoffen nagenoeg verdwenen is.

grote boom in een park van een grote stadIs dit een toekomst die de moeite waard is? Of gaan we de anti-humanisten van GroenLinks achterna? Of gaat het over het “groen rechts” van de VVD, dat niets anders is dan vriendjespolitiek? We gaan in ieder geval voelen hoe dat is de komende jaren. In 2021 heb je een nieuwe kans om op een vernieuwde LP te stemmen. Wij gaan er voor….

In deel 3 zullen we dieper ingaan op het ecomodernisme. Waarom is dit dé weg voorwaarts en waarom wordt het niet door de klassieke politiek omarmd?

Share Button

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.