Even voorstellen

Hallo, ik ben Stefan Gaillard en ik ben aspirant secretaris van het bestuur. Via de latere werken van Michel Foucault ben ik bij het libertarisme terecht gekomen. Net als Foucault zie ik vele (overheids)instanties als plaatsen, al dan niet fysiek, waar een bepaalde elite haar macht aan anderen oplegt. Hierbij heb ik geen grandioos complot in gedachten, veelal gebeuren deze machtsrelaties onbewust. En juist vanwege dat onbewuste aspect is het cruciaal om deze ingewortelde onrechten aan het daglicht te stellen. Nadat het bewustzijn toeneemt, kan de maatschappij transformeren naar een systeem waarbij het regeringsapparaat volledig overbodig is. Het rechts libertarisme is de enige stroming die dit als einddoel stelt.

Naast libertariër ben ik ook overtuigd transhumanist, wat erop neer komt dat ik overtuigd ben van de positieve kracht van technologie om de mensheid tot een hoger niveau te tillen. Hierbij is het wel zaak dat technologie voor de goede doeleinden wordt gebruikt. Wederom zie ik hier een rol weggelegd voor het libertarisme en niet zomaar een rol, maar een leidende. In een libertarische samenleving speelt handel een grotere rol dan oorlog, wat ervoor zal zorgen dat er vrijwel geen drijfveer zal zijn voor wapenproductie – dit in tegenstelling tot onze huidige situatie waar nog steeds veel te veel onderzoeksgeld wordt verspild aan massavernietigingswapens.

Tevens wil ik, als deze toepassingen tijdens mijn leven nog worden ontwikkeld, de mogelijkheid hebben om mijn lichaam genetisch of cybernetisch te modificeren. Zonder compleet zelfbeschikkingsrecht bestaat altijd het gevaar dat deze aanpassingen worden voorbehouden aan een bevoorrechte minderheid. Ironisch genoeg is dit precies de angst van hen die een afkeer van kapitalisme hebben, terwijl de geschiedenis juist aantoont dat kapitalisme een perfecte gelijkmaker is als het gaat om toegang tot technologisch innovatieve producten. Een snelle analyse van vliegtuigvluchten en het in kaart brengen van je persoonlijke genoom toont aan dat de prijzen hiervoor exponentieel zijn gedaald.

Vanwege vermelde en andere voordelen ben ik er van overtuigd dat libertarisme de beste politieke stroming is voor onze huidige maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen in luxe en vrijheid kan leven, ook zonder – of juist zonder – het invoeren van een basisinkomen. Ik wil mij de komende jaren gaan inzetten voor de realisatie van deze wereld door een bestuurlijke rol te vervullen binnen de Libertarische Partij. De LP is voor mij het perfecte vehikel om het bewustzijn over libertarisme te vergroten en om mensen met elkaar in contact te brengen die de voorhoede kunnen vormen van de geweldloze revolutie. Vergeef mij de Marxistische beeldspraak en wees vooral zo vrij om mij te contacteren over eventuele vragen die u nog heeft.

Share Button

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.