De toekomst van de zorg

De toekomst van de zorg

Zorg kan anders. We zijn eraan gewend dat zorg van bovenaf geregeld wordt. Vooral door de politiek. Daardoor zien we niet hoe ons zorgstelsel beter kan; het kan vrijer, innovatiever, betaalbaarder en meer betrokken…

Eerst even een stukje geschiedenis: In 2006 gingen we over naar een zorgverzekering die niet meer door de overheid werd gedragen. Voornamelijk doordat de overheid de kosten niet meer kon dekken. Maar de overheid durfde het ook niet aan om de zorg geheel vrij te geven vanwege de druk van de kiezer en de grote zorgspelers die de markt beheersten.

Dus van het drukken van zorgkosten en het scheppen van betere zorg is weinig terecht gekomen. Vanuit de overheid moeten zorgleveranciers en verzekeraars hetzelfde product aanbieden en klanten moeten altijd een minimum eigen risico bedrag betalen. Daarnaast waren er weinig kleine verzekeraars die een lager maandbedrag konden bieden om winst te draaien ten opzichte van grote verzekeraars die de markt beheersen door de grote aantallen verzekerden die bij hen aangesloten zijn.

Een van de problemen met het huidige stelsel is dat verzekeraars niet kunnen schakelen tussen verschillende vakinzichten en verdienmodellen zonder toenemende bureaucratie. Om dit inzicht te verkrijgen, moeten verzekeraars meer informatie verzamelen over de behandelingen en bedrijfsvoeringen van zorginstellingen. Het gevolg: belemmerende bureaucratie.

closeup van hoge stapel papieren dossiers

Hoewel verzekeraars de intentie hebben om op zorg te besparen, is hun bedrijfsvoering van nature inefficiënt omdat ze tussen zorg en patiënt zitten. Daarom verkopen de meeste bedrijven, zoals Apple tot de bakker op de hoek, immers zelf hun product. Een middenlaag zal voornamelijk extra kosten met zich meebrengen, vooral als deze geen feeling of kennis van het product heeft. Maar in dit geval treft het direct de portemonnee van lage en middeninkomens.  

Als we de continue inflatie van de euro daarbij optellen, en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) die met hun beleid de kosten beïnvloedt, zien wij alleen maar stijgende kosten voor de toekomst. Vooral als het eigen risico wordt afgeschaft. Om er maar niet te spreken dat de zorgverzekering ook duurder is dan je denkt. Een flink deel wordt aangevuld door belastinggeld.

Van onderop beginnen, de toekomst van zorg

In 1741 begon een groep timmermannen met een periodieke bijdrage aan een gezamelijk pot, die de kosten voor de zorg van een dokter kon dekken zodra een van hen ziek werd. Allerlei varianten hiervan volgde elkaar op. Ja grappig, zul je denken. Maar dit systeem heeft het 160 jaar lang uitgehouden en een flink deel van de Nederlandse bevolking was verzekerd.

Maar we leven nu in de 21ste eeuw. Als we nu weten dat een middenlaag inefficiënt is en we gooien een stuk geschiedenis in de mix, dan beseffen we dat we verzekeren juist moeten overlaten aan degenen met de expertise en mensen zelf met de juiste oplossingen laten aankomen binnen hun eigen middelen. Onze oplossing is dan ook simpel; betaal gewoon direct aan de zorgleveranciers een maandelijks bedrag.

Sterker nog, als wij vandaag zouden besluiten om dat te doen, dan heeft het gemiddelde ziekenhuis geen belastingbijdrage meer nodig. Het kan alle kosten voor onderhoud betalen, zelf beslissen wat voor zorg het levert en daarnaast personeel nog steeds netjes betalen. Hoe kan dit vraag je? Gewoon doordat de kosten van al die lagen bureaucratie van de overheid en verzekeraars wegvallen.

arts in beschermende kleding die staaltje met ziektekiemen bestudeert

Sociale slag door financiële innovatie

Neem bijvoorbeeld het Martiniziekenhuis in Groningen. Dit ziekenhuis draait op een budget van 226 miljoen euro. Als alle patiënten en omwonenden (rond de 350.000) direct een maandelijkse bijdrage zouden betalen aan dit ziekenhuis, zouden de kosten meer dan gedekt zijn. Zodanig dat het ziekenhuis (los van budgetten die worden verworven voor onderzoek) zelfs de keuze zou hebben om bewoners die op dat moment geen of weinig inkomen hebben ‘pro deo’ of met een betalingsregeling te behandelen.

Naast het financiële plaatje zijn er nog twee andere punten die zullen bijdragen aan de innovatie van ons zorgstelsel. Men heeft keuzevrijheid aan wie men betaalt en voor waar hij/zij behandeld kunnen worden. De kosten van ziekenhuizen kunnen immers onderling worden gedeclareerd.

Een beetje meer vrijheid graag

Maar de meest interessante innovatie is dat de verplichte zorgbijdrage, en het verplicht eigen risico niet meer nodig zijn.  De keuze bepaal je zelf in overleg met je zorgleverancier. In de nieuwe situatie kun je zelf je aanbieder kiezen, net zoals miljoenen Nederlanders doen met hun supermarkt of garage voor hun autoreparaties. Opheffen van de verzekeringsplicht voor zorg is ook mogelijk, doordat de kosten van de huidige bureaucratie er niet meer zijn. In ons huidige stelsel is dat niet mogelijk.

Als wij werkelijk geven om elkaar en iedereen echt zorg wil die betaalbaar, goed en innovatief is, moeten we kijken naar andere mogelijkheden. De oplossing is niet om het huidige mislukte systeem bij te stellen. Als samenleving moeten we denken aan wat wij willen voor een toekomst voor iedereen. De LP wil een die vrij, werkbaar en betaalbaar is.

Share Button

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.