Bijeenkomsten

Even voorstellen 2

Waarde leden, Ik ben Tom Wentzel, 27 jaar, bestuurskundige en werkzaam in het sociaal domein. Ik ben geboren en getogen in de Noordoostpolder. Graag versterk ik het bestuur van de LP met mijn inzet. Na enige tijd al lid te zijn geweest, zie ik dit als het ultieme moment om actiever bij te dragen. In de campagnetijd heb ik een poging gedaan iets concreets te betekenen voor de partij. In mijn geval door te flyeren en met een auto vol jongeren vijf van de zes Flevolandse gemeentehuizen te bezoeken. Dit enthousiasme in combinatie met het

Lees verder

Even voorstellen

Hallo, ik ben Stefan Gaillard en ik ben aspirant secretaris van het bestuur. Via de latere werken van Michel Foucault ben ik bij het libertarisme terecht gekomen. Net als Foucault zie ik vele (overheids)instanties als plaatsen, al dan niet fysiek, waar een bepaalde elite haar macht aan anderen oplegt. Hierbij heb ik geen grandioos complot in gedachten, veelal gebeuren deze machtsrelaties onbewust. En juist vanwege dat onbewuste aspect is het cruciaal om deze ingewortelde onrechten aan het daglicht te stellen. Nadat het bewustzijn toeneemt, kan de maatschappij transformeren naar een systeem waarbij het regeringsapparaat volledig

Lees verder

De LP en het milieu – Deel 1

De LP en het milieu - Deel 1

We krijgen vaak de vraag wat onze ideeën zijn over het milieu. Wij zijn een optimistische partij die veel ongerealiseerde mogelijkheden ziet. De klassieke politiek biedt echter klassieke oplossingen. We hebben, onder druk van GroenLinks, kunnen zien dat de overige partijen opschuiven naar “groen rechts”. Dit is deel 1 van een drieluik over onze positie over het milieu. Eerst wordt het huidige probleem benoemd. Morgen onthullen we een praktisch en uitvoerbaar pakket van maatregelen dat veel potentie heeft. In de Volkskrant hebben we afgelopen week kunnen lezen hoe bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen ongegeneerd om

Lees verder

Belastingontwijking: een morele plicht!

Belastingontwijking: een morele plicht!

Toine Manders, oud-lijsttrekker en voormalig voorzitter van de LP, krijgt eindelijk zijn dag in de rechtbank. Zijn praktijk, het Haags Juristen College, heeft voornamelijk MKB-er’s geholpen belasting te ontwijken. Met het uitkomen van de Panama Papers is dit een onderwerp dat bij het grote publiek leeft. De LP ziet belastingontwijking niet alleen als een recht, maar ook als burgerlijke plicht. Wij kunnen en willen niet op de stoel van de rechter zitten, maar wij steunen 100% het gevecht van dhr. Manders tegen de Nederlandse staat. Allereerst het feit dat iedere belastingbetaler en politicus wel weet,

Lees verder

Kom zaterdag ook naar de ALV van de LP

Kom zaterdag ook naar de ALV van de LP

Aanstaande zaterdag hebben we de laatste ledenvergadering waarin we het nieuwe verkiezingsprogramma aannemen. Zie hieronder de details. Locatie: Basiliek te Veenendaal. Inloop vanaf 09:30u, start ledenvergadering 10:00u einde vergadering 17:00u. Bij de Basiliek kun je gratis parkeren. Let erop dat de lunchmogelijkheden beperkt zijn. We zullen weer een strikte werkwijze hanteren om alles deze dag af te kunnen ronden. Bijgaand alle moties en amendementen die we aanstaande zaterdag 17 september gaan behandelen. Hier vind je de tot nu toe aangenomen hoofdstukken. Agenda en werkwijze Deze gehele dag zal weer in het teken staan van het

Lees verder

Geef het ondernemen vrij

Geef het ondernemen vrij

Het kabinet heeft laten weten dat  er een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling komt voor innovatieve bedrijven. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van €44.000, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. De regeling geldt alleen voor innovatieve bedrijven. Die beperking impliceert dat de overheid weet welke bedrijven innovatief zijn, en welke niet. Maar moet dat echt een belangrijk criterium zijn? Economie is toch economie, en welvaart is toch welvaart? Waarom zou de productie van kaas, chocolade en mechanische horloges minder belangrijk zijn

Lees verder

Ancilla Tilia interviewt Toine Manders

Ancilla Tilia interviewt Toine Manders

Al eerder publiceerden we over het recht op belastingontwijking. Toch geeft dat de indruk dat libertarisme voornamelijk een centenkwestie is. Dat is het niet. Libertarisme gaat over het recht van ieder mens op een leven in vrijheid. Het is een positieve filosofie die mensen de mogelijkheid geeft om het meest uit hun eigen leven te halen. Acilla Tilia van Cafe Weltschmerz geeft partijleider Toine Manders de kans om deze positieve boodschap uitgebreid toe te lichten.

Lees verder

Het recht op belastingontwijking

Het recht op belastingontwijking

Ieder mens heeft het recht op de vruchten van zijn eigen arbeid. Daarom steunt de LP alle initiatieven om belasting te ontwijken. Wij willen mensen losmaken van de ketenen van overheidsafhankelijkheid door de belastingdruk sterk te verlagen. Zelfs een persoon met een minimumloon is zo ruwweg 600 euro in de maand kwijt aan belastingen. Veel meer mensen zouden in staat zijn om hun eigen broek op te houden wanneer de belastingen drastisch verlaagd worden. De overheid schaalt haar dienstverlening terug maar de belastingdruk blijft behouden. De overheid neemt meer en geeft steeds minder terug. De

Lees verder

Hoog tijd voor een scheiding tussen school en staat

Hoog tijd voor een scheiding tussen school en staat

Praat met mensen over onderwijs en iedereen heeft er een andere visie op. Over de basis is iedereen het eens. Rekenen, schrijven en lezen moet iedereen kunnen. Stel aanvullende vragen zoals “moet school ook moraliteit bijbrengen? En zo ja, welke waarden?” of “moet school ook handige vaardigheden bijbrengen zoals het invullen van belastingaangiftes?“. Vanaf dat moment blijkt hoeveel verschillende visies er zijn over het onderwijs. Dit is problematisch aangezien al die verschillende visies geforceerd samenkomen in één grote overheidstrechter. Veronderstel dat we als samenleving gingen bepalen wat iedereen moet eten bij het ontbijt. Je zou

Lees verder

De laatste zuil

De laatste zuil

Prinsjesdag 2013 werd in de troonrede het einde van de verzorgingsstaat en het begin van de participatiesamenleving aangekondigd. Heel mooi. We zijn nu echter twee jaar verder en hoe is de transitie van verzorgende naar terugtrekkende overheid verlopen? Kan de overheid het afleren zich met onze gang van zaken te bemoeien? En zijn de kosten gedaald? Om een scherp beeld te krijgen van de huidige transitie wil ik eerst eens terug gaan naar de overgang van de verzuiling naar de verzorgingsstaat. De eerste tekenen van een verzorgingsstaat waren de armen- en kinderwet in de 19e

Lees verder

LP: Thierry Baudet: “Liefde en lust in de 21ste eeuw”

LP: Thierry Baudet: "Liefde en lust in de 21ste eeuw"

Wat betekent de seksuele “bevrijding” voor de menselijke vrijheid? Is “bevrijding” wel een “bevrijding” of hebben we binding aan regels en normen – en inperking van onze verlangens – juist nodig? Niemand kan vrijelijk zijn gedachtes uitdrukken zonder zich te conformeren aan de regels van de taal, de grammatica: de interactie. Hoe zouden we ons als mensen vrij kunnen verhouden tot elkaar zonder een vergelijkbaar systeem van emotionele conventies? Thierry Baudet, een van de belangrijkste schrijvers en denkers van onze tijd, laat op deze avond zijn licht schijnen over deze – en andere – kwesties,

Lees verder

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.