De betutteling in de EU neemt toe

De betutteling in de EU neemt toe

Nederland staat op plek 24 van de 28 EU landen

De positie van Nederland op de zogeheten Nanny State Index 2017 (NSI), de ranglijst met betuttelende overheden gepubliceerd door EPICENTER in samenwerking met de LP (Libertarische Partij) is verslechterd. De NSI is de enige allesomvattende ranglijst van levensstijl reguleringen en laat zien dat de EU door overregulering een steeds slechtere plek wordt om te eten, drinken, vapen en roken. Nederland is daar geen uitzondering op.
Het afgelopen jaar zijn de meeste EU-landen meer betuttelend en minder vrij geworden. Slechts zes EU-landen scoren niet slechter op de NSI ranglijst in vergelijking met het jaar daarvoor.
Finland, het Verenigd Koninkrijk, en Ierland zijn de ergste landen wanneer het om het reguleren van alcohol, frisdrank, eten, e-sigaretten en tabak gaat, terwijl Tsjechië en Duitsland de meest liberale EU-lidstaten zijn.
De verslechterde score van de meeste EU-lidstaten wordt deels veroorzaakt door de EU Tabaksrichtlijn die in mei 2016 van kracht is gegaan, maar het is ook te wijten aan overijverige ambtenaren op landelijk niveau die “meer willen doen” wat betreft de volksgezondheid.
Een aantal landen overwegen om Hongarije, Finland en Frankrijk te volgen door het het invoeren van een belasting op suikerhoudende frisdranken. België heeft dat al gedaan. Ierland en het VK zullen volgend jaar volgen.
Letland en Litouwen hebben een precedent geschapen door de verkoop van energiedranken aan minderjarigen te verbieden. Frankrijk heeft begin 2017 gratis navullingen van frisdranken in restaurants verboden. Zweden staat op het punt alcoholhoudend roomijs te reguleren en Griekenland heeft voor het eerst een belasting op wijn en koffie ingesteld.
“Sin taxes” zijn regressief. De meest kosten vallen op de schouders van de armste burgers. Hoge prijzen wakkeren zwarte markten aan. Een verbod op adverteren bemoeilijkt concurrentie, veroorzaakt prijsstijgingen en verstikt de innovatie. Het rookverbod leidt tot sluitingen van cafés en clubs. Overmatig reguleren creëert veel bureaucratie en belast de politie met taken die beter op een andere manier ingevuld kunnen worden.
In zoverre dat “volksgezondheid” activisten deze kosten erkennen, zeggen ze dat ze meer dan gecompenseerd worden door de voordelen voor de volksgezondheid. Echter, de gegevens in de NSI vinden hiervoor weinig bewijs. Er is geen correlatie tussen de reguleringen van betuttelende staten en een langere levensverwachting. Landen met zware regels op alcohol hebben geen lagere alcoholconsumptie en landen met zware regels op tabak hebben geen lagere tabaksconsumptie .
Christopher Snowden, hoofd Lifestyle Economie van het Institute of Economic Affairs, had het volgende te zeggen over de NSI van 2017:

Er is geen prijs voor het meest intolerante land van de EU. Te veel politici lijken te denken dat het behandelen van volwassen burgers als kleine kinderen iets is waar een land trots op mag zijn.
De NSI laat een gigantische variatie zien tussen de meest vrije landen, zoals Duitsland en Tsjechië en de meest onderdrukkende landen, zoals Finland en het Verenigd Koninkrijk. De situatie wordt bijna overal erger. Overheden moeten leren van de succesvolle samenlevingen aan de voet van de ranglijst en de vrijheid omarmen.

Nederland scoort als volgt in de verschillende componenten van de NSI:
  • Alcohol: 12de van de 28 lidstaten, 10 plekken hoger dan vorig jaar.
  • Eten en frisdrank: 28ste van de 28 lidstaten, dezelfde plek als vorig jaar.
  • E-sigaretten: 27ste van de 28 lidstaten, 12 plekken lager dan vorig jaar.
  • Tabak: 20ste van de 28 lidstaten, 2 plekken hoger dan vorig jaar.

cartroon over betutteling

Share Button

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.