Belastingontwijking: een morele plicht!

Belastingontwijking: een morele plicht!

Toine Manders, oud-lijsttrekker en voormalig voorzitter van de LP, krijgt eindelijk zijn dag in de rechtbank. Zijn praktijk, het Haags Juristen College, heeft voornamelijk MKB-er’s geholpen belasting te ontwijken. Met het uitkomen van de Panama Papers is dit een onderwerp dat bij het grote publiek leeft. De LP ziet belastingontwijking niet alleen als een recht, maar ook als burgerlijke plicht. Wij kunnen en willen niet op de stoel van de rechter zitten, maar wij steunen 100% het gevecht van dhr. Manders tegen de Nederlandse staat.

Allereerst het feit dat iedere belastingbetaler en politicus wel weet, maar dat bijna nooit expliciet genoemd wordt: belasting is een expropriatie van private middelen door dienaren van de overheid. Zij worden beschermd tegen de gevolgen van deze onteigening door de wet. Iedere private organisatie die zijn middelen binnenhaalt op dezelfde wijze als de staat is, terecht, een criminele organisatie. Wij zijn tegen belasting om dezelfde reden dat de meeste mensen tegen afpersing zijn; het geld waar jij voor gewerkt en geïnvesteerd hebt is van jou, van niemand anders, en waar jij je geld aan uitgeeft is jouw beslissing.

Ten tweede is het zo dat de overheid inherent inefficiënt is met hoe zij haar geld uitgeeft. Omdat het geld niet uit de kas van de politici komt, en aan anonieme derden wordt uitgegeven, heeft de overheid nauwelijks stimulans om het geld aan de juiste dingen uit te geven en om de kosten in de perken te houden (zie plaatje, linksonder). Sterker nog, deze stand van zaken werkt juist corruptie en graaigedrag in de hand. Hoe groter de pot die herverdeeld wordt, hoe meer men lobbyt voor een deel ervan. Hier wordt de welvaart geen cent mee geholpen.

een tabel over het verschil tussen publieke en private uitgavenTen derde ontwijkt iedereen belasting als het even kan. Eenieder die bijvoorbeeld over de grens benzine tankt of gebruik maakt van de hypotheekrenteaftrek doet zelf ook aan belastingontwijking. Ook is het zo dat alle politieke partijen van links naar rechts aftrekposten en belastingkredieten gebruiken om hun eigen agenda na te streven. Daarmee stinkt de politieke hetze tegen belastingontwijking vooral naar hypocrisie en populisme.

Wij zijn van mening dat belastingontwijking en het faciliteren daarvan niet alleen legitiem is om je eigendomsrecht te beschermen, maar ook een nobele daad in het belang van de gehele samenleving. Hiermee wordt verkwisting van schaarse middelen tegengegaan en kunnen concurrerende jurisdicties belastingen laag houden. We roepen iedere Nederlander op om Toine Manders en anderen in zijn bedrijfstak niet te veroordelen, maar te steunen!

Share Button

Werk met ons mee aan een beter Nederland

Evenementen

Kik hier voor de evenementen.